Dokumenty – szkoła

2023/2024

2022/2023

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ

2021/2022

Wytyczne związane z pandemią COVID-19

Wytyczne zostały opracowane, aby zwiększyć bezpieczeństwo uczniów i nauczycieli po powrocie do stacjonarnej pracy szkół i placówek oświatowych. Są w nich zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym i szczegółowym. W wytycznych podkreślono również, że po długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.

Załączniki – instrukcje

a)     mycia rąk

https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece

b)    dezynfekcji rąk

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/

c)     prawidłowego zdejmowania maseczki

https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/

d)    prawidłowego zdejmowania rękawiczek

https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/

e)     wykaz produktów biobójczych

http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze

f)      zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych

https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876

2020/2021

„Szczepimy się”

Więcej informacji dot. kampanii „Szczepimy się” można uzyskać na stronie internetowej; gov.pl/szczepimysie

2023/2024

procedury zapewnienia bezpieczenstwa

WYMAGANIA EDUKACYJNE

Klasa I
edukacja wczesnoszkolna
język angielski

Klasa II
edukacja wczesnoszkolna

zajęcia komputerowe

Klasa III
edukacja wczesnoszkolna
j. angielski

Klasa IV
język polski
język angielski

matematyka

przyroda

Klasa V
język polski
biologia

geografia
język angielski
matematyka

Klasa VI

matematyka

j. angielski

biologia
geografia


Klasa VII

język angielski
matamatyka
historia
biologia
geografia
fizyka

Klasa VIII

język angielski
matematyka
biologia
WOS
historia
geografia
fizyka
EDB

Kl. IV-VIII
wychowanie fizyczne

muzyka

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…