NOWY WYMIAR EDUKACJI

NOWY WYMIAR EDUKACJI – taką nazwę nosi realizowany w naszej szkole od października 2018 roku projekt mający na celu rozwijanie kreatywności uczniów oraz poprawa efektów kształcenia.

         Dwie godziny w tygodniu uczniowie eksperymentują, przeprowadzają doświadczenia, uczą się logicznego myślenia, prezentują efekty swojej pracy, poprzez zabawę zdobywają wiedzę. Uczniowie zostali wyposażeni w zeszyty ćwiczeń, karty pracy, a baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o nowe pomoce: tablicę interaktywną, mikroskopy, odczynniki I materiały niezbędne do przeprowadzania doświadczeń.

         Zajęcia przeprowadzane w ramach projektu to szansa na rozwój kompetencji naszych uczniów.