Nauczyciele

Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu

mgr Małgorzata Kula-Patrylak

mgr Katarzyna Kalus

mgr Barbara Fras

mgr Agnieszka Szymaczek 

mgr Sylwia Banaś