O szkole

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu, położona w gminie Rędziny koło Częstochowy.
Szkoła podstawowa w Kościelcu

Do szkoły uczęszcza 128 uczniów
i pracuje w niej 20 nauczycieli
oraz 4 pracowników obsługi.

Proponujemy zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów
oraz wyrównujące szanse edukacyjne.

Realizowane są programy edukacyjne.

Nasz Facebook