SZKOŁA PATRIOTÓW

Wojewódzki Projekt Edukacyjny

„Szkoła Patriotów”

Nasza szkoła bierze udział w Wojewódzkim Projekcie Edukacyjnym „Szkoła Patriotów”.

Główne cele projektu to:

     przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,

 upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,

  systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo
ważnych wydarzeń z historii Polski,

     kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,

 pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,

     dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,

     współpraca z lokalną społecznością,

     rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

       Jednym z celów jest podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu
bohaterach i wydarzeniach. Nasza szkolna społeczność ma takiego bohatera to Stanisław Fijałkowski. Postaramy się przypomnieć postać ppor. rez. WP Stanisława Fijałkowskiego na lekcjach historii a zgromadzone informacje o nim rozpowszechnić wśród lokalnej społeczności.

  Stanisław Fijałkowski – „Człowiek, o którym warto pamiętać”

   Nie tylko społeczność Kościelca, ale także Częstochowy pamięta o pomordowanych w Katyniu. W 2010 roku z inicjatywy dyrektora, nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych powstał pomysł stworzenia placu upamiętniającego pomordowanych w Katyniu. Plac Katyński w Częstochowie, zlokalizowany jest w dzielnicy Zawodzie, przy trasie DK 1.

   Pierwotny plan zakładał posadzenie 70 Dębów Pamięci na 70. rocznicę mordu, dużej tablicy oraz 70 małych tabliczek upamiętniających pomordowanych. Katastrofa samolotu w Smoleńsku spowodowała, iż posadzono dwa kolejne dęby upamiętniające prezydenta Lecha Kaczyńskiego i prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego oraz przygotowano drugą tablicę pamiątkową. W 2011 roku wmurowane zostały za tablicą główną urny z ziemią z Charkowa, Katynia i Miednoje. Na liście osób upamiętnionych na Placu Katyńskim w Częstochowie zapisano pod numerem 15 naszego lokalnego bohatera, patriotę Stanisława Fijałkowskiego.

    Przedstawione niżej zdjęcia obrazują ww. miejsca pamięci.

Gazetka szkolna poświęcona Stanisławowi Fijałkowskiemu

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…