„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”

       Dnia 18 września 2018 roku w Sali św. Jana Pawła II na Jasnej Górze odbyła się konferencja w ramach projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”.

       Projekt rozpoczął się 24 kwietnia 2018 roku a zakończony 4 listopada 2018 roku. Nasza szkoła bierze czynny udział ww. projekcie. Wykonaliśmy już część zadań. Kolejnym zadaniem był udział w konferencji. W uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm RP mgr Lidia Burzyńska, mgr Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty, dr Sławomir Maślikowski, ojciec prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości i zaproszeni goście. Projekt został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Prezydent specjalnie na tę okoliczność przygotował list, który wręczono pani mgr Urszuli Bauer.

       Pani mgr Urszula Bauer w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ogromne znaczenie ma niepodległość w XXI wieku. Żyjemy w roku 2018, w roku szczególnym, w roku w którym obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Rok szkolny 2017/2018 był rokiem „Dla Niepodległej”. Natomiast rok szkolny 2018/2019 jest rokiem „Niepodległej”.

      Pani mgr Lidia Burzyńska poseł na Sejm RP w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, iż tak dużo szkół i przedszkoli bierze udział w projekcie. Ważne jest byśmy wszyscy zrozumieli co to jest niepodległość.

      Dr Sławomir Maślikowski przybliżył nam historię dotyczącą odzyskania niepodległości przez Jasną Górę. Wskazał na znaczącą rolę duchownych w jej odzyskaniu. Jasna Góra odzyskała niepodległość 4 listopada 1918 roku.

      Ojciec prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości zapoznał nas z bohaterami walczącymi o niepodległość. Szczególną uwagę zwrócił na postać kpt. Artura Wiśniewskiego, legionistę I Brygady Legionów Polskich, Żołnierza Niepodległości. 4 listopada 1918 roku przejął Jasną Górę z rąk austriackich zaborców. Tym samym Jasna Góra, jako pierwsza, stała się „skrawkiem” wolnej Ojczyzny, której niepodległość ogłoszono dopiero 11 listopada.

       Podsumowując konferencję można powiedzieć, że obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości stanowią doskonałą okazję nie tylko do zapoznania
z tą kartą naszej historii społeczności lokalnej, zwłaszcza uczniów, ale także do upowszechniania i zrozumienia wagi tego wydarzenia.

        Na zakończenie uroczystości otrzymaliśmy trzy maciejówki. Maciejówka to nakrycie głowy noszone przez legionistów. Naszym zadaniem będzie ich ozdobienie. Ozdoby mogą być wykonane w dowolnej technice i stylu oraz kolorystyce (np. kwiaty, hafty, aplikacje itp.). Maciejówka przede wszystkim ma być inspiracją do tworzenia jej nowoczesnych form. Zadanie to wykonamy w październiku. Wtedy, też zostaną przeprowadzone lekcje historii w klasach V-VI. Tematem zajęć będzie „Niepodległość narodziła się na Jasnej Górze”.

          Zapraszam wszystkich uczniów do pracy na rzecz „Niepodległej”.


 

Mirosława Majchrowska