Plan lekcji

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ NA ROK SZKOLNY 2018/2019

KLASA I
    PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 W-F   J. ANG   EW   EW   EW  
2 8.55-9.40 EW   EW   EW   W-F   W-F  
3 9.50-10.35 EW   EW   EW   EW   EW  
4 10.45-11.30 EW   RELIGIA   EW   EW   J. ANG  
5 11.50-12.35  RELIGIA    EW        EW      
                                                                             KLASA II
    PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 RELIGIA   EW   WF   W-F   W-F  
2 8.55-9.40 J.ANG   EW   EW   EW   ZAJ.KOMP.  
3 9.50-10.35 EW   EW   EW   EW   EW  
4 10.45-11.30 EW   EW   J.ANG   EW   EW  
5 11.50-12.35         RELIGIA        EW  
                                                                             KLASA III
    PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 J.ANG   EW   EW   EW   ZAJ.KOMP.  
2 8.55-9.40 RELIGIA   EW   W-F   W-F   EW  
3 9.50-10.35 EW   EW   EW   EW   EW  
4 10.45-11.30 EW   W-F   RELIGIA   EW   EW  
5 11.50-12.35  EW    EW   J.ANG          
6  12.45-13.30 PROJEKT                  
7  13.40-14.25 PROJEKT                  
                                                                           KLASA IV 
    PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 W-F   J.POLSKI   J.POLSKI   PROJEKT   PLASTYKA  
2 8.55-9.40 PRZYRODA   MATEMATYKA   PRZYRODA   PROJEKT   J.ANG  
3 9.50-10.35 MATEMATYKA   RELIGIA   J.ANG   J.POLSKI   W-F  
4 10.45-11.30 TECHNIKA   GODZ.Z WYCH.   MATEMATYKA   INFORMATYKA   MATEMATYKA  
5 11.50-12.35 HISTORIA   J.ANG   MUZYKA   J.POLSKI   J.POLSKI  
6 12.45-13.30      W-F   W-F       WDŻ  
7  13.40-14.25         RELIGIA          
                                                                               KLASA V A
    PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 GEOGRAFIA   J.POLSKI   J.POLSKI   HISTORIA   J.POLSKI  
2 8.55-9.40 W-F   J.ANGIELSKI   J.POLSKI   MATEMATYKA   MATEMATYKA  
3 9.50-10.35 RELIGIA   W-F   MUZYKA   INFORMATYKAA   BIOLOGIA  
4 10.45-11.30 MATEMATYKA   GODZ.Z WYCH.   W-F   J.ANG   W-F  
5 11.50-12.35 HISTORIA   MATEMATYKA   TECHNIKA   J.POLSKI   J.ANG  
6 12.45-13.30 PROJEKT       RELIGIA        PLASTYKA  
7  13.40-14.25 PROJEKT                  
                                                                             KLASA VB
  PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 8.00-8.45 MATEMATYKA   J.POLSKI   J.POLSKI   J.ANG   W-F  
2 8.55-9.40 GEOGRAFIA   W-F   MATEMATYKA   J.POLSKI   HISTORIA  
3 9.50-10.35 J.POLSKI   MATEMATYKA   HISTORIA   MATEMATYKA   PLASTYKA  
4 10.45-11.30 W-F   GODZ.Z WYCH.   TECHNIKA   J.POLSKI   RELIGIA  
5 11.50-12.35 J.ANG   RELIGIA   W-F   INFORMATYKA   BIOLOGIA  
6 12.45-13.30     PROJEKT   MUZYKA       J.ANG  
7 13.40-14.25     PROJEKT              
                                                                            KLASA VI  
    PONIEDZIAŁEK   WTOREK   ŚRODA   CZWARTEK   PIĄTEK  
1 8.00-8.45 PRZYRODA   MATEM   MATEM   J.POL   MATEM  
2 8.55-9.40 GEOGR   WF   HISTORIA   J.POL   J.POL  
3 9.50-10.35 J.ANG   J.ANG   MUZYKA   WF   HISTORIA  
4 10.45-11.30 J.POL   G.WYCH   J.POL   MATEM   PRZYR  
5 11.50-12.35 WF   J.POL   TECHN   J.ANG   WF  
6 12.40-13.25 CHEMIA   RELIGIA   RELIGIA       PLAST  
7 13.35-14.20 BIOLOGIA       PRZYR       WDŻ  
8 14.30-15.15 WDŻ                  
                                                                           KLASA VII  
    PONIEDZIAŁEK   WTOREK   ŚRODA   CZWARTEK   PIĄTEK  
1 8.00-8.45 MATEM   MATEM   MATEM   J.POL   MATEM  
2 8.55-9.40 GEOGR   WF   HISTORIA   J.POL   J.POL  
3 9.50-10.35 J.ANG   J.ANG   MUZYKA   WF   HISTORIA  
4 10.45-11.30 J.POL   G.WYCH   J.POL   MATEM   PRZYR  
5 11.50-12.35 WF   J.POL   TECHN   J.ANG   WF  
6 12.45-13.30 CHEMIA   RELIGIA   RELIGIA       PLAST  
7 13.40-14.25 BIOLOGIA       PRZYR       WDŻ  
8 14.35-15.15 WDŻ                  
                                                                        KLASA VIII  
    PONIEDZIAŁEK   WTOREK   ŚRODA   CZWARTEK   PIĄTEK  
1  8.00-8.45 FIZYKA    MATEMATYKA   J.ANG   RELIGIA   MATEMATYKA  
2  8.55-9.40 CHEMIA    INFORMATYKA   FIZYKA   CHEMIA   W-F  
3  9.50-10.35 J.POLSKI    J.POLSKI   MATEMATYKA   J.ANG   J.ANG  
4  10.45-11.30 J.POLSKI    GODZ.Z WYCH.   BIOLOGIA   MATEMATYKA   HISTORIA  
5  11.50-12.35 W-F    W-F   GEOGRAFIA   J.POLSKI   J.POLSKI  
6  12.45-13.30 HISTORIA    RELIGIA   WOS   W-F   J.NIEMIECKI  
 7  13.40-14.25 WOS   J.NIEMIECKI    ZRK          
8  14.35-15.15     EDB