Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły
mgr
Małgorzata Hutny 

przyjmuje 
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.00

Z-ca dyrektora
mgr Małgorzata Ciecierska

Nasz Facebook