Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – klasa V
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – klasa VIa
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – klasa VIb
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – klasa VII
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego – klasa VIII
Trening przed sprawdzianem z języka angielskiego – klasa VIII
Trening przed sprawdzianem z języka polskiego – klasa VIII
Trening przed sprawdzianem z matematyki klasa – VIII
Zajęcia rozwijające uzdolnienia – klasa II
Zajęcia rozwijające uzdolnienia – klasa III

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…