Hymn szkoły

1. Wszyscy dobrze o tym wiedzą

I w pamięci mają go,

Dobrowolnie na śmierć idąc

Zginął człowiek Korczak to.

Za to serce tak olbrzymie, 

Które dzieciom całe dał,

Dziś nauką dziękujemy,

Bo nasz patron tak by chciał.

.

2. Pedagogiem był wybitnym,

W wiedzy dzieci miłość kładł

I w chorobie im pomagał,

Bo znał też lekarski fach.

Nauczyciel – proste słowo,

Jeśli chodzi nam o fach.

Dzieci kochać tak potrafił

Tylko właśnie patron nasz.

.

3. Był pisarzem, pięknie pisał,

Małym dzieciom, dużym też.

Starsi ludzie korzystali

Z nauk jego wielu dzieł.

Mądrość tryska z każdej kartki

Jego napisanych dzieł.

Niech nam będzie drogowskazem,

Towarzyszy nam co dzień.

.

4. Nasza szkoła jest wspaniała,

Bo patronem Korczak jest.

Ona godna jest pochwały

I pan doktor Korczak też,

Choć Kościelec tylko wioska,

Szkoła stara – stał się cud.

Oto teraz ma patrona,

Jest piękniejsza – mówi lud.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…