PROJEKTY UNIJNE

ROK SZKOLNY 2022/2023

„RÓWNY START”

Rok szkolny 2021/2022

Urząd gminy pozyskał kolejne środki unijne. Tym razem pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Rudnikach i Kościelcu.

Pozyskać udało się 297 376,87 tys. zł. Projekt pn. „Nowy wymiar edukacji” będzie realizowany do końca sierpnia przyszłego roku we współpracy z partnerem – firmą „Future”. Jego celem jest poprawa efektywności kształcenia przy pomocy nowoczesnych metod. W sumie 19 nauczycieli z placówek w Rudnikach i Kościelcu przejdzie specjalne szkolenia doskonalące. Dla uczniów przygotowano natomiast pakiet zajęć dodatkowych, który umożliwią im nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy. Weźmie w nich udział ok. 250 dzieci.

Podczas kursu uczestnicy: podniosą sprawność zapamiętywania poprzez techniki pamięciowe i mapy myślowe, wyeliminują stres szkolny, opracują indywidualny styl uczenia, który pomoże osiągać lepsze wyniki. Nabędą nową wiedzę o świecie poprzez elementy z zakresu chemii, fizyki, geografii, biologii itp. Nauczą się konstruktywnego działania w grupie, empatii oraz radzenia sobie z krytyką. Dzięki udziałowi w projekcie rozwiną pozytywne myślenie, wyobraźnię i intuicję, będą skutecznie rozwiązywać i tworzyć łamigłówki umysłowe. Uczniowie rozwiną swoją kreatywność, asertywność i autoprezentację.

Młodzież z ZSP w Rudnikach zostanie podzielona na 10 grup, uczniowie z Kościelca natomiast na dziewięć. Każda z grup odbędzie 32 ok. 90 minutowe spotkania.

Dofinansowanie przyznano gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

 

Harmonogram zajęć  projektu „Nowy Wymiar Edukacji”

Imię i nazwisko nauczyciela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
Małgorzata Ciecierska   12.45-14.25      
Małgorzata Dąbrowska 12.45-14.15        
Elżbieta Bystry 12.45-14.15        
Joanna Kachniarz       13.30 -15.00  
Katarzyna Kołomycew       13.40 -15.10  
Dorota Wawrzyniak       8.00 -9.30  
Mirosława Majchrowska 13.30-15.00        
Izabela Żurek 11.50-13.30        
Adriana Kaczmarczyk –  Postawa       11.50-13.30  

 

Projekt pn. „Nowy Wymiar Edukacji” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakupy w ramach projektu „ Nowy Wymiar Edukacji”

  1. Zestaw artykułów i odczynników chemicznych i pomocy dydaktycznych do przeprowadzania doświadczeń. -939,50 zł.
  2. Tablica interaktywna z projektorem – 6000 zł.
  3. Książki , atlasy geograficzne – 1501,83 zł
  4. Materiały plastyczne – 1337,11 zł
  5. Artykuły apteczne – 337,62 zł.
  6. Artykuły spożywcze – 217,55 zł
  7. Pomoce naukowe i mikroskopy – 1076, 00 zł
  8. Płyty CD z muzyką relaksacyjną, bajkoterapią.

Wszystkie zrealizowane zakupy powiększyły bazę dydaktyczną szkoły i sprawiły, że realizowane z uczniami zajęcia są atrakcyjne i pozwalają na skuteczną realizację celów zajęć oraz rozwijają zainteresowania uczniów. Dziękujemy!

 

 NOWY WYMIAR EDUKACJI – taką nazwę nosi realizowany w naszej szkole od października 2018 roku projekt mający na celu rozwijanie kreatywności uczniów oraz poprawa efektów kształcenia.

         Dwie godziny w tygodniu uczniowie eksperymentują, przeprowadzają doświadczenia, uczą się logicznego myślenia, prezentują efekty swojej pracy, poprzez zabawę zdobywają wiedzę. Uczniowie zostali wyposażeni w zeszyty ćwiczeń, karty pracy, a baza dydaktyczna szkoły wzbogaciła się o nowe pomoce: tablicę interaktywną, mikroskopy, odczynniki I materiały niezbędne do przeprowadzania doświadczeń.

         Zajęcia przeprowadzane w ramach projektu to szansa na rozwój kompetencji naszych uczniów.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…