Pedagog i psycholog

Pedagog szkolny mgr Magdalena Kolewińska-Kołdon jest do dyspozycji uczniów, nauczycieli oraz rodziców w każdy

poniedziałek od godz. 11.30 do 15.30
i środę od godz. 9.30 do 13.30.

Psycholog szkolny jest do dyspozycji uczniów, nauczycieli oraz rodziców w każdy 

poniedziałek od godz 11.30-13.30

Przedszkola i szkoły rozpoczęły właśnie wdrażanie przygotowanej przez nowej formuły organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego w przedszkolach, szkołach i placówkach, w której w sposób szczególny podkreślona została rola Rodziców w organizowaniu pomocy dla dziecka.
PORADNIK DLA RODZICÓW ma na celu przekazanie Rodzicom informacji, w jaki sposób mogą włączyć się w udzielanie ich dziecku wsparcia w przedszkolu czy szkole.

W niniejszej publikacji znajdziecie Państwo interesujące Was informacje wynikające z przepisów prawa, które pozwolą lepiej zrozumieć, w jaki sposób zmieni się organizacja

Nasz Facebook