ZBIÓRKA MAKULATURY I NAKRĘTEK W PRZEDSZKOLU

Mając na uwadze proekologiczne działania przedszkola wychowawcy wszystkich grup serdecznie zapraszają
dzieci i ich rodziców do udziału w zbiórce makulatury oraz plastikowych nakrętek w bieżącym roku szkolnym.

Pieniądze uzyskane ze zbiórki w całości przeznaczone zostaną na potrzeby przedszkolne każdej z grup.

Sylwia Banaś