ZSP w Kościelcu

📖 NARODOWE CZYTANIE 2023 📖

Po raz kolejny nasza szkoła przystąpiła do akcji Narodowego Czytania. Tegoroczna odsłona przybliżyła nam jedno z najwybitniejszych dzieł literatury polskiej – ” Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej. Książka ta maluje szeroką panoramę Kresów, przybliża zwyczaje szlacheckie oraz przywołuje historię Powstania Styczniowego, którego 160-lecie obchodzimy w tym roku.

Czytaj dalej

🤩OGROMNY SUKCES NA EGZAMINIE🤩

Jest nam miło poinformować, że nasi ósmoklasiści osiągnęli wysokie wyniki na egzaminie:

  • język polski – 80% – 2. miejsce wśród szkół z terenu Częstochowy, powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, kłobuckiego, myszkowskiego
  • język angielski – 79% – w pierwszej 10. najlepszych szkół
  • matematyka – 55% – wynik powyżej średniej powiatowej.

GRATULACJE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI👏!

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…