Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Zachęcamy, szczególnie najmłodszych uczniów, do zabawy z prezentacją multimedialną, przygotowaną specjalnie z tej okazji!

List do rodziców

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się forma realizacji zajęć w naszej szkole:

 1. Nauka prowadzona jest w sposób zdalny przy użyciu platformy edukacyjnej Class Dojo, dziennika elektronicznego, komunikatorów, np. Messengera oraz innych narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
 2. Nauczyciele samodzielnie opracowują materiały do lekcji, wykorzystują rekomendowane przez MEN platformy, np. e-podręczniki, dla klasy VIII materiały przygotowujące do egzaminu przygotowane przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
 3. Nauczyciele informują uczniów o dostępnych materiałach i zasobach edukacyjnych, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programach Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, które pozwolą uczniom utrwalić i poszerzyć wiedzę.
 4. Plan lekcji został zmodyfikowany i dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów, zajęcia w danym dniu odbywają się zgodnie z tym planem. Jest on zamieszczony w dzienniku elektronicznym, w zakładce -Organizacja Szkoły-Plan lekcji.
 5. Nauczyciele i dyrekcja pracują w godz.8.00 do 14.00; w późniejszych godzinach można się z nimi komunikować za pomocą wymienionych wcześniej narzędzi.
 6. Nauczyciele realizują tematy zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu.
 7. W klasach IV-VIII uczniowie są oceniani na podstawie wykonanych przez nich zadań domowych, pracy na lekcji, aktywności, pilności, terminowości wykonywanych zadań zgodnie z obowiązującą w szkole wagą ocen.
 8. Aktywności ucznia, które pozwalają stwierdzić, czy uczniowie zapoznali się ze wskazanym materiałem, a także będą stanowić podstawę do oceny jego pracy są między innymi: a. przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami; b. wypowiedź ucznia na forum; c. udział w dyskusjach on-line; d. rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów.
 9. Koordynatorem danej klasy jest wychowawca, który na bieżąco zbiera informacje na temat problemów technicznych, utrudnień w realizacji zdalnego nauczania; informacje te są przekazywane dyrektorowi szkoły.
 10. Rodzice i uczniowie zobowiązani są na bieżąco informować wychowawców w przypadku utrudnień w zalogowaniu się na platformę bądź wszelkich niedogodności wynikających z takiej formy prowadzenia zajęć.
 11. W przypadku uczniów przedszkola i klas I-III nauczanie zdalne, ze względu na wiek dzieci, musi mieć nieco inną formę. Wychowawcy poinformują Państwa o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez Państwa dziecko w domu.

Szanowni Państwo,

dokładamy wszelkich starań, żeby nauczanie zdalne przebiegało sprawnie. Jednak wiem, że jest to sytuacja nowa i szczególna zarówno dla Państwa, dzieci jak i dla nas, nauczycieli. Wszyscy uczymy się nowych rozwiązań i każdy z nas może stanąć przed tak prozaicznym problemem jak brak wolnego komputera w domu czy problemy z logowaniem. Może się zdarzyć, że dziecko nie zdąży wykonać zadania w terminie, najważniejsze jest jednak, że podejmie próbę wykonania zadania i się stara. Myślę, że tylko dzięki wzajemnej współpracy i zrozumieniu jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny czas epidemii w naszym kraju.

Zachęcamy też do zapoznania się ze stronami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w internecie: Dziecko w sieci i Bezpieczne interneciaki.

Pozdrawiam Was serdecznie, życząc zdrowia.
Dyrektor ZSP w Kościelcu
Małgorzata Hutny 

Szanowni Państwo

Informujemy, że ze względu na czasowe zawieszenie zajęć w szkole, spowodowane ogłoszeniem kwarantanny społecznej, termin ogłoszenia wyników rekrutacji do pierwszej klasy szkoły podstawowej ulega zmianie. O nowych terminach ogłoszenia wyników rekrutacji poinformujemy Państwa w odrębnym wpisie.

Nauka zdalna

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Od poniedziałku 25 marca zgodnie z zapowiedziami Ministra Edukacji Narodowej oficjalnie rozpoczynamy naukę zdalną. Jest to wyzwanie dla nas wszystkich: rodziców, nauczycieli i uczniów. Postaramy się, aby nauczanie przebiegało w sposób sprawny i nienadmiernie obciążający uczniów. Zdajemy sobie sprawę, że mogą wystąpić problemy techniczne, ale proszę nas w takim przypadku powiadamiać.

Rodzice!

Przypominamy, że to jest czas nauki, nie odpoczynku. Proszę zatem pilnować, aby dzieci wypełniały obowiązki szkolne, logowały się we wskazanym przez nauczycieli czasie do wskazanych przez nich kanałów dostępu. Jednocześnie przypominamy, dbajcie o bezpieczeństwo dzieci w sieci. Niech wirtualna rzeczywistość nie zastąpi im realnego świata.

Na każdym etapie ważne jest podejmowanie rozmów z dzieckiem o jego bezpieczeństwie oraz pomoc w przypadku problemów. Zdarza się, że rodzice nie podejmują tematu bezpieczeństwa w internecie, ponieważ postrzegają  dziecko jako użytkownika bardziej zaawansowanego technicznie i niepotrzebującego pomocy. Być może najmłodsze pokolenie jest biegłe w dziedzinie technologii, jednak brak wiedzy oraz doświadczenia życiowego może przyczynić się do zaistnienia sytuacji ryzykownych. Zachęcamy do odwiedzenia stron http://www.dzieckowsieci.pl/http://www.bezpieczneinterneciaki.pl/jak-zadbac-o-bezpieczenstwo-dzieci-w-internecie/

Na stronach Serwisu Rzeczypospolitej Polskiej znajdą Państwo  serwisy, z których można czerpać pomysły, ale i korzystać z ich gotowych zasobów, jak Epodreczniki, wolnelektury.gov.pl.

Dla ósmoklasistów na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej znajdą Państwo wszystkie najważniejsze informacje związane z egzaminem ósmoklasisty.

Telewizja Polska na stronie udostępniła ofertę programową dostosowaną do potrzeb uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wśród nich znajdują się programy, filmy i Teatry Telewizji będące ekranizacją lektur obowiązkowych i uzupełniających. Dodatkowym działaniem jest udostępnienie w paśmie TVP Vod czterech specjalnych kolekcji zawierających materiały podzielone na kategorie dostosowane zarówno do najmłodszych, jak i starszych uczniów.

                                                                                  Dyrekcja i Nauczyciele

Figulina

Witamy serdecznie ! Na czas odwolanych zajec w przedszkolu Figulina zaprasza na swoja strone Facebook https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Figulina-1774154606220240/. Od 23 marca codziennie o godz. 15.00 nasi instruktorzy zaprosza dzieci wraz z rodzicami do wspolnej zabawy. Wystarczy dolaczyc do wydarzenia ” FIGULINA W DOMU”. Zabawy z Figulina sa bezplatne, ale prosimy o wsparcie dobrowolna kwota na nasze konto ktora pozwoli Figulinie przetrzymac brak zajec w szkolach i przedszkolach. Dziekujemy i serdecznie zapraszamy !!!!

Szanowni Państwo!


Zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkołach w ramach kwarantanny społecznej, ogłoszonej dla naszego bezpieczeństwa, nie może być traktowane jako dodatkowy okres wolny od szkoły. W tym czasie uczniowie mogą skorzystać z materiałów do samodzielnej pracy w domu. Nauczyciele za pomocą dziennika elektronicznego Librus Synergia, a w przypadku
starszych uczniów poprzez bezpośredni kontakt elektroniczny, będą przesyłali informacje na temat materiałów edukacyjnych do samodzielnej pracy. Poniżej podajemy także linki do przydatnych stron z materiałami edukacyjnymi.
https://www.youtube.com/user/bbclearningenglish
https://pl.khanacademy.org/
https://epodreczniki.pl/
https://open.agh.edu.pl/course/index.php
https://polona.pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
https://ninateka.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://wolnelektury.pl/
https://pistacja.tv/
https://wszechnica.org.pl/
https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie MEN – MEN – nauka zdalna

Wyniki rekrutacji do przedszkola

Dyrektor ZS-P w Kościelcu informuje, że wszystkie dzieci, których rodzice złożyli wnioski o przyjęcie do przedszkola, zostały przyjęte. Potwierdzenie woli przyjęcia do przedszkola będą przyjmowane po odwołaniu zawieszenia zajęć.

Nasz Facebook