SZKOLNE WIADOMOŚCI

Dzień Jeża w naszym przedszkolu!

„Krótkie nóżki, długi ryjek, ostre kolce ciało kryją. Ach, cóż to za groźny zwierz? […]” Tak, tak- to jeżyk i jego święto- przypadające w naszym przedszkolnym kalendarzu na dzień 19 września. Wszystkie dzieci z naszego przedszkola obchodziły ten szczególny dzień pod wspólnie ustanowionym hasłem: „ Dziś jeżyki swoje święto mają, przedszkolaki o nich pamiętają!” Uroczysty dzień rozpoczął się od powitania wszystkich przedszkolaków piosenką „Tańcowała jesień” i zachęcenia ich do wspólnej zabawy. Dzieciaki poznały wiele ciekawostek związanych z kolczastym zwierzątkiem, z zaciekawieniem wysłuchały bajki
pt. „Dlaczego jeż zwija się w kulkę”, aktywnie uczestniczyły w zorganizowanych zabawach ilustrowanych ruchem i radosnych tańcach. Nasze pociechy zespołowo wykonały piękne prace plastyczne a zwieńczeniem uroczystości było przygotowanie przez nich słodkich jeżyków z gruszek i winogron. Ten dzień
w przedszkolu okazał się wyjątkowy dla naszych dzieci- był pełen uśmiechu, radości i przede wszystkim wspólnej, zgodnej zabawy.


„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”

       Dnia 18 września 2018 roku w Sali św. Jana Pawła II na Jasnej Górze odbyła się konferencja w ramach projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”.

       Projekt rozpoczął się 24 kwietnia 2018 roku a zakończony 4 listopada 2018 roku. Nasza szkoła bierze czynny udział ww. projekcie. Wykonaliśmy już część zadań. Kolejnym zadaniem był udział w konferencji. W uroczystości wzięli udział: poseł na Sejm RP mgr Lidia Burzyńska, mgr Urszula Bauer, Śląski Kurator Oświaty, dr Sławomir Maślikowski, ojciec prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości i zaproszeni goście. Projekt został objęty Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości. Prezydent specjalnie na tę okoliczność przygotował list, który wręczono pani mgr Urszuli Bauer.

       Pani mgr Urszula Bauer w swoim wystąpieniu podkreśliła, jak ogromne znaczenie ma niepodległość w XXI wieku. Żyjemy w roku 2018, w roku szczególnym, w roku w którym obchodzimy 100-lecie Odzyskania Niepodległości.

Rok szkolny 2017/2018 był rokiem „Dla Niepodległej”. Natomiast rok szkolny 2018/2019 jest rokiem „Niepodległej”.

      Pani mgr Lidia Burzyńska poseł na Sejm RP w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na to, iż tak dużo szkół i przedszkoli bierze udział w projekcie. Ważne jest byśmy wszyscy zrozumieli co to jest niepodległość.

      Dr Sławomir Maślikowski przybliżył nam historię dotyczącą odzyskania niepodległości przez Jasną Górę. Wskazał na znaczącą rolę duchownych w jej odzyskaniu. Jasna Góra odzyskała niepodległość 4 listopada 1918 roku.

      Ojciec prof. Eustachy Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości zapoznał nas z bohaterami walczącymi o niepodległość. Szczególną uwagę zwrócił na postać kpt. Artura Wiśniewskiego, legionistę I Brygady Legionów Polskich, Żołnierza Niepodległości. 4 listopada 1918 roku przejął Jasną Górę z rąk austriackich zaborców. Tym samym Jasna Góra, jako pierwsza, stała się „skrawkiem” wolnej Ojczyzny, której niepodległość ogłoszono dopiero 11 listopada.

       Podsumowując konferencję można powiedzieć, że obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości stanowią doskonałą okazję nie tylko do zapoznania
z tą kartą naszej historii społeczności lokalnej, zwłaszcza uczniów, ale także do upowszechniania i zrozumienia wagi tego wydarzenia.

        Na zakończenie uroczystości otrzymaliśmy trzy maciejówki. Maciejówka to nakrycie głowy noszone przez legionistów. Naszym zadaniem będzie ich ozdobienie. Ozdoby mogą być wykonane w dowolnej technice i stylu oraz kolorystyce (np. kwiaty, hafty, aplikacje itp.). Maciejówka przede wszystkim ma być inspiracją do tworzenia jej nowoczesnych form. Zadanie to wykonamy w październiku. Wtedy, też zostaną przeprowadzone lekcje historii w klasach V-VI. Tematem zajęć będzie „Niepodległość narodziła się na Jasnej Górze”.

          Zapraszam wszystkich uczniów do pracy na rzecz „Niepodległej”.


 

Mirosława Majchrowska

INTERAKTYWNY SPEKTAKL TEATRALNY

Dnia 17.09.2018r. gościliśmy w naszym przedszkolu znakomitych aktorów
z krakowskiego teatru TAK. Wszystkie dzieci miały możliwość uczestnictwa
w profesjonalnie odegranym, interaktywnym spektaklu z elementami języka angielskiego pt. „O pchle, co manier nie miała”- inspirowanym tekstem „Pchły Szachrajki” Jana Brzechwy zaliczanym do klasycznej pozycji polskiej literatury dziecięcej. W odniesieniu do konkretnych fragmentów bajki, aktorzy w zabawny
i prosty sposób przybliżyli naszym przedszkolakom wybrane angielskie pojęcia. Ponadto dzieciaki- dzięki wspólnej zabawie z artystami- odbyły niezapomnianą podróż ciuchcią, połączoną z nauką piosenki „Jedzie ciuchcia, ciuch, ciuch, ciuch”. Fenomenalny spektakl zawierający elementy edukacyjne- jak nauka dobrych manier oraz skutki niewłaściwego zachowania- wywołał u dzieci ogrom pozytywnych emocji. Żywiołowa gra aktorów dostarczyła przedszkolakom mnóstwo zabawy i radości!

Urząd gminy pozyskał kolejne środki unijne. Tym razem pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Rudnikach i Kościelcu.

Pozyskać udało się 297 376,87 tys. zł. Projekt pn. „Nowy wymiar edukacji” będzie realizowany do końca sierpnia przyszłego roku we współpracy z partnerem – firmą „Future”. Jego celem jest poprawa efektywności kształcenia przy pomocy nowoczesnych metod. W sumie 19 nauczycieli z placówek w Rudnikach i Kościelcu przejdzie specjalne szkolenia doskonalące. Dla uczniów przygotowano natomiast pakiet zajęć dodatkowych, który umożliwią im nabycie umiejętności przydatnych na rynku pracy. Weźmie w nich udział ok. 250 dzieci.

Podczas kursu uczestnicy: podniosą sprawność zapamiętywania poprzez techniki pamięciowe i mapy myślowe, wyeliminują stres szkolny, opracują indywidualny styl uczenia, który pomoże osiągać lepsze wyniki. Nabędą nową wiedzę o świecie poprzez elementy z zakresu chemii, fizyki, geografii, biologii itp. Nauczą się konstruktywnego działania w grupie, empatii oraz radzenia sobie z krytyką. Dzięki udziałowi w projekcie rozwiną pozytywne myślenie, wyobraźnię i intuicję, będą skutecznie rozwiązywać i tworzyć łamigłówki umysłowe. Uczniowie rozwiną swoją kreatywność, asertywność i autoprezentację.

Młodzież z ZSP w Rudnikach zostanie podzielona na 10 grup, uczniowie z Kościelca natomiast na dziewięć. Każda z grup odbędzie 32 ok. 90 minutowe spotkania.

Dofinansowanie przyznano gminie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego.

Ogłaszamy konkurs na logo koszulki z okazji Europejskiego Dnia Języków Europejskich. 

Należy zwrócić uwagę na to jak bardzo wielojęzyczny jest nasz świat.
Proszę wyciąć biały szablon koszulki w formacie A3
bloku technicznego.Do pracy proszę nie używać zbyt wielu kolorów (trzy).Logo ma być proste, ale za to powinno wyrazić ideę wielojęzyczności i wzajemnego poszanowania wobec drugiego człowieka.
Prace należy przygotować do 24.09.2018r. 
i wręczyć wychowawcy lub K.Kołomycew.

Adaptacja dziecka do przedszkola

Idzie maluch do przedszkola…

Przełomowym momentem w życiu każdego dziecka jest niewątpliwie rozpoczęcie edukacji przedszkolnej. Wszystko to, z czym styka się w nowym dla siebie środowisku może rozwijać, napędzać do dalszego działania lub hamować i być powodem urazów, lęków nawet w dorosłym życiu. Aby dziecko mogło zaspokoić własne potrzeby i sprostać zadaniom, jakie stawia przed nim przedszkole, potrzebuje czuć się bezpiecznie, a niezbędne do osiągnięcia tego jest przystosowanie się dziecka do nowych warunków, otoczenia, osób.  
Adaptacja
– zagadnienie, o którym mowa w artykule, stanowi z pewnością trudny czas a zarazem sprawdzian- zarówno dla dzieci, jak i  ich rodziców.

W niniejszym opracowaniu skupiono się na trudnościach, które towarzyszą dziecku w pierwszych dniach rozpoczęcia roku szkolnego oraz czynnikach ułatwiających adaptację dziecka do przedszkola. Przedstawiono wybrane działania rodziców a także przedszkola wspomagające przebieg adaptacji- działania,  które pozwalają na obniżenie lęku dziecka przed rozstaniem z bliskimi i ułatwiają mu wejście w nową rolę- przedszkolaka.
Jedną z podstawowych potrzeb dziecka jest poczucie bezpieczeństwa, które w momencie wkroczenia w nowe środowisko, jakim jest przedszkole, zostaje zachwiane. Spowodowane jest to lękiem przed nowym otoczeniem, nowymi osobami, brakiem obecności osoby bliskiej oraz stawianymi przed dzieckiem nowymi zadaniami, którym często nie potrafi sprostać. Dziecko przekraczające próg przedszkolny musi przystosować się do nowego otoczenia, personelu przedszkolnego, do przebywania w dużej grupie rówieśników, jak też do wykonywania samodzielnie czynności samoobsługowych. Dodatkowe wyzwanie dla dziecka stanowią zasady obowiązujące w grupie, przestrzeganie planu dnia itp. To wszystko wpływa na wystąpienie  poczucie zagrożenia u dziecka, które jeszcze do niedawna było wśród osób najbliższych. To osoby najbliższe spełniały jego życzenia i pomagały we wszystkim. Ów lęk często jest przyczyną nieprzystosowania się dziecka do przedszkola, a przejawia się to  m.in. w zaburzeniach łaknienia, snu oraz w czynnościach fizjologicznych. Innym, ważnym aspektem nieprzystosowania dziecka do przedszkola jest niedostateczny stopień rozwoju psychicznego i fizycznego oraz nieodpowiedni poziom dojrzałości przedszkolnej, dlatego też, by dziecko mogło sprostać stawianym wymaganiom w nowym środowisku, niezbędne jest osiągnięcie przez nie pewnego stopnia rozwoju w ów sferach. Każde dziecko jest inne, w związku z czym proces adaptacji do środowiska przedszkolnego może przebiegać różnorako. Niewątpliwie proces ten w znacznym stopniu ułatwia posiadanie przez dziecko umiejętności w zakresie prostych czynności samoobsługowych takich jak: jedzenie, mycie, wycieranie rąk i twarzy, ubieranie i rozbieranie się, werbalne komunikowanie swoich potrzeb.

 Niezbędne w procesie adaptacji dziecka są także działania przedszkola wspomagające proces adaptacji. Z pełnym przekonaniem należy podkreślić, iż przedszkole nie powinno oczekiwać, że to dziecko wkraczające do nowego środowiska ma bezwzględnie się do niego dostosować, lecz to właśnie ono powinno stanowić otwarte środowisko, nastawione na dziecko, jego potrzeby i pomagać mu w trudnościach, jakie napotyka podczas adaptacji do placówki. Z chwilą wkroczenia do przedszkola małe dziecko musi nawiązać kontakt zarówno z innymi osobami- rówieśnikami, personelem przedszkolnym i nauczycielem, co wymaga od niego różnych zachowań i umiejętności. Aby ułatwić dzieciom najmłodszym adaptację każda placówka przedszkolna powinna zapewnić dziecku jak najwięcej sytuacji i przeżyć, które będą stanowić pozytywne doświadczenia a także złagodzić wymagania i ograniczenia, aby dostosować je do możliwości rozwojowych dziecka oraz jego potrzeb. Zadaniem wychowawcy jest nie tylko pokazanie przedszkola jako przyjaznego środowiska, ale przede wszystkim  pomoc  w adaptacji w tymże środowisku. Przyjazna relacja między nauczycielem a dzieckiem ma duży wpływ na szybsze przystosowanie się dziecka do nowego otoczenia              i nowych osób w przedszkolu. Systematyczna i pełna zaangażowania praca wychowawcy stwarza dogodne warunki dla dziecka, przez co staje się bardziej ufne, a poczucie bezpieczeństwa wzrasta  w miarę klimatyzowania się w nowym środowisku.

Jak wspomniano na początku artykułu początki małego dziecka w przedszkolu są trudne zarówno dla niego samego, jak i jego rodziców a proces adaptacji może trwać dłuższy czas. Najważniejszą jednak kwestię stanowi niezmienność raz podjętej decyzji. Kluczowe jest, by rodzice pomyśleli o wcześniejszym przygotowaniu psychicznym dziecka oraz zadbaniu o rozwój jego umiejętności przed rozpoczęciem edukacji przedszkolnej, w taki sposób, by mogło dobrze działać w nowym środowisku oraz w pełni korzystać z zasobów edukacyjnych placówki.

Aby adaptacja dziecka przebiegała w sposób spokojny i zharmonizowany, nieodzowne jest stopniowe przygotowywanie dziecka do przedszkola już w domu poprzez:

 • stopniowe odseparowanie pociechy od rodziny, przyzwyczajanie do nowych osób  i miejsc
 • przyzwyczajanie dziecka do przebywania z innymi dziećmi na równych prawach
 • sygnalizowania swoich potrzeb w sposób werbalny i niewerbalny, zrozumiały dla osób trzecich
 • stwarzanie dziecku sytuacji do samodzielnego rozwiązywania problemów
 • nauczenie przestrzegania ustalonych w rodzinie zasad i zwyczajów
 • ukształtowanie w dziecku poczucia obowiązku
 • przyzwyczajenie do uważnego słuchania, dzięki czytaniu dziecku książek
 • zorganizowanie planu dnia dziecka w podobny sposób jak w przedszkolu
 • rozwijanie samodzielności u dziecka
 • nauczenie samodzielnego jedzenia przy stole
 • nauczenie czynności samoobsługowych adekwatnych do wieku, np. zdejmowanie i zakładanie bielizny, korzystanie z toalety, mycie rąk, wycieranie się, wycieranie nosa itp.

Niewątpliwie powyższe działania wychowawcze wymagają czasu i systematyczności, by utrwaliły się dziecku, dlatego konieczne jest jego wcześniejsze przygotowywanie do zmian-  zanim przekroczy  próg  przedszkolny.

Żeby okres adaptacji stał się w miarę możliwości przystępny i dla dziecka, i dla rodziców, opiekunowie powinni być pozytywnie nastawieni do przedszkola, a przedszkole nigdy nie powinno stanowić rodzaju „straszaka”. Wszelkie opinie, analizy i rozważania na temat przedszkola winny być przeprowadzane  z dala od dziecka a ono samo powinno znać powód konieczności chodzenia do przedszkola. W tych pierwszych dniach należy poświęcić dziecku dużo więcej uwagi, zrozumienia, miłości, wsparcia.

Celem złagodzenia dyskomfortu rozstania dziecka z rodzicami, zmniejszenia jego negatywnych emocji wynikających z nowej sytuacji warto wskazać kilka wskazówek dla rodziców, które z pewnością ułatwią proces adaptacji.

 Rodzicu pamiętaj!

 • okazuj radość, zadowolenie z powodu uczęszczania dziecka do przedszkola
 • unikaj zdenerwowania, pośpiechu, atmosfery nerwowości, bądź swobodny i pogodny
 • pozwól dziecku zabrać ze sobą ulubioną zabawkę, pluszaka
 • jeśli to konieczne każdego dnia tłumacz dziecku, że musisz iść do pracy, że podczas Twojej nieobecności będzie z dziećmi, których rodzice też są w pracy
 • wejdź z dzieckiem do szatni, pomóż mu się rozebrać, odłożyć rzeczy na właściwe miejsce
 • pożegnaj się z uśmiechem, bez smutnych spojrzeń, łez, nie przedłużaj momentu rozstania- pożegnanie powinno być krótkie: przytulenie, buziak, informacja np. „Wrócę po Ciebie, jak tylko zjesz obiadek”
 • w przypadku, gdy rozstanie z mamą w przedszkolu jest dla dziecka bolesne, pozwól, by w kolejnych dniach odprowadzał je inny członek rodziny
 • nie wchodź z dzieckiem do sali, po wyjściu z przedszkola nie zaglądaj przez okna
 • jeśli jest to możliwe w pierwszych tygodniach odbieraj dziecko wcześniej z przedszkola, z upływem czasu wydłużaj godziny pobytu w przedszkolu
 • nie denerwuj się, że dziecko w pierwszych dniach w przedszkolu jest bierne, nie bierze udziału w zabawach, a jedynie obserwuje to, co dzieje się dookoła niego Z upływem czasu przyzwyczai się ono do nowej sytuacji, rówieśników i stopniowo zacznie włączać się do wspólnej zabawy
 • nie zmuszaj dziecka, jeśli nie ma ochoty opowiadać o przedszkolu. Przyjdzie moment, że samo będzie miało potrzebę podzielić się swoimi wrażeniami
 • pamiętaj, że płacz to typowa, bardzo częsta reakcja na zmianę

Adaptacja przedszkolna z pewnością stanowi skomplikowany i trudny proces, jednak pamiętać należy, iż po jego zakończeniu dziecko zaakceptuje nowe warunki, miejsce, opiekunów, kolegów. W nowym otoczeniu poczuje się bezpiecznie i swobodnie a co najważniejsze przezwycięży separacyjny lęk z rodzicami. 

Na zakończenie warto podkreślić, iż pomyślna adaptacja dziecka do warunków przedszkolnych jest możliwa jedynie dzięki poprawnej współpracy przedszkola z rodzicami. Zapewniamy wówczas dziecku podstawowe, najważniejsze potrzeby, a mianowicie potrzebę bezpieczeństwa, kontaktu  uczuciowego z innymi ludźmi oraz potrzebę przynależności. Kontakt rodziców z personelem przedszkolnym, jest niezbędny zarówno w pierwszych dniach, tygodniach uczęszczania dziecka do placówki przedszkolnej, jak i w całym okresie edukacji przedszkolnej. Tylko w wyniku poprawnej współpracy tych dwóch środowisk dziecko  może spokojnie i szczęśliwie przejść przez proces adaptacji do warunków przedszkolnych.                                                                                                                                          

Sylwia Banaś    

Drodzy rodzice!

Zebranie ogólne w przedszkolu z rodzicami odbędzie się 10 września 2018r. o godzinie 16.00 w przedszkolu.

Lubię To !
Zespół na wesele
Linki