Zapowiedź do klauzuli i dobrych praktyk

Drodzy Rodzice!

W związku z prowadzeniem zdalnego nauczania korzystamy z dziennika elektronicznego Librus Synergia, wykorzystujemy także aplikację Class Dojo, Skype, Zoom, Messenger. Jako Administrator Danych Osobowych chcę Państwa poinformować, że używane w placówce aplikacje mogą wykorzystywać imię i nazwisko Państwa oraz Państwa dziecka, adres email oraz datę urodzenia. Podczas używania aplikacji do wideokonferencji mamy też do czynienia z wizerunkiem dziecka. Chcę jednak dodać, że używanie kamery podczas zajęć prowadzonych w formie wideokonferencji nie jest obowiązkowe i istnieje możliwość wyłączenia kamery.
Proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną oraz opracowanymi przez Urząd Ochrony Danych Osobowych zasadami dobrej praktyki podczas zdalnego nauczania. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MEN

Dyrektor ZS-P w Kościelcu –  Małgorzata Hutny

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci

Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci – święto obchodzone co roku 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena. Dzień ten ma na celu rozpowszechnienie książek dla dzieci oraz wspieranie czytania przez najmłodszych. Zachęcamy, szczególnie najmłodszych uczniów, do zabawy z prezentacją multimedialną, przygotowaną specjalnie z tej okazji!

List do rodziców

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się forma realizacji zajęć w naszej szkole:

Czytaj dalej
Nasz Facebook