Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rozdano świadectwa
z wyróżnieniem, nagrody za osiągnięcie celujących i bardzo dobrych wyników w nauce. 

Nagrodę Patrona Szkoły za wzorowe zachowanie i wyróżniające wyniki w nauce za okres w pierwszym etapie edukacyjnym otrzymał uczeń klasy III Michał Orszulak, natomiast za okres w drugim etapie edukacyjnym uczennica klasy VIII Oliwia Witczak.

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Małgorzata Hutny przypomniała o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji, złożyła wszystkim życzenia z okazji zbliżającego się wypoczynku.

W tym dniu odwiedził nas wójt Paweł Militowski, który złożył życzenia nauczycielom, rodzicom i uczniom z okazji zakończenia roku szkolnego.