„Wychowanie przez czytanie”

Z powodzeniem zakończyliśmy program czytelniczy „Wychowanie przez czytanie”, którego organizatorem była Fundacja „ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom”.

Uczniowie klas V i VIb uczestniczyli w zajęciach, dzięki którym pogłębiali wiedzę na temat wartości moralnych i rozważali nad zasadnością ich stosowania w różnych sytuacjach. Nagraliśmy również filmik promujący jedną z wartości – szacunek, który wziął udział w ogólnopolskim konkursie.

Za udział w programie otrzymaliśmy od fundacji certyfikaty, które z wielką przyjemnością prezentujemy.
Paulina Pijanka