Przyjęcia do pierwszej klasy

 DRODZY RODZICE!

Informujemy, że w dniach od 10.02. do 06.03. 2019r. w godz. 7.30 – 15.00 
trwa przyjmowanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. 

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły
lub tutaj:

 karta zgłoszenia
wniosek spoza