Projekt „Kosmos”

Budowanie wiedzy o kosmosie (w szczególności o podróżach i pojazdach kosmicznych). Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane z kosmosem. Rozbudzanie zainteresowania pracą kosmonauty, inżyniera.

Rozwijanie umiejętności korzystania z urządzeń technicznych, poznanie zasad ich działania. Rozwijanie umiejętności poszukiwania i wykorzystywania informacji. Kształtowanie postawy badawczej, zainteresowanie światem nowoczesnych badań i technologii. Tworzenie warunków do samodzielnego poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie, eksperymentowanie, eksplorowanie

Nasz Facebook