OGÓLNOPOLSKI PROJEKT EDUKACYJNO-SPOŁECZNY „KAŻDY INNY- WSZYSCY RÓWNI” W ZS-P W KOŚCIELCU

Nasza szkoła przystąpiła do II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno-Społecznego „Każdy inny-wszyscy równi”. Ma on na celu rozwijanie empatii, tolerancji i uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ciągu całego roku szkolnego prowadzone będą akcje, które będą przybliżać uczniom te zagadnienia. Bo każdy z nas jest inny i tak samo ważny.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…