Ogólnopolski konkurs plastyczny dla uczniów klas VII i VIII

W związku ze zbliżającym się jubileuszem 25-lecia Urzędu Regulacji Energetyki, URE ogłasza ogólnopolski Konkurs plastyczny dla uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych pt. Skąd się bierze prąd.
Celem Konkursu jest zaangażowanie młodzieży w promocję tematyki związanej z energią elektryczną. Każdy z uczestników będzie mógł wykonać jedną pracę tradycyjnymi technikami plastycznymi, obrazującą jakie jest jego wyobrażenie o źródłach energii elektrycznej.

więcej…

https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/9718,Skad-sie-bierze-prad-konkurs-plastyczny.html

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…