Zapraszamy do udziału w XIX Międzypowiatowym Konkursie Plastycznym „Anioł”.

Przedstawienie postaci „ANIOŁA” w twórczości plastycznej jako
wysłannika Boga, Jego posłańca, sługi, dostarczyciela dobrej nowiny,
broniącego przed złem, ,
„ANIOŁ” – postać pozaziemska. Jak ją sobie wyobrażamy w dzisiejszych czasach?

Termin i warunki dostarczania prac Konkursowych

 1. Praca Konkursowa powinna mieć trwale przyczepioną metryczkę, która zawiera dane tj. – imię
  i nazwisko,- klasa, – wiek, – nazwa szkoły lub instytucji.
 2. Wraz z opisaną pracą Konkursową należy przysłać wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia
  w tym oświadczenie (załącznik nr 1, 2 i 3). Brak załącznika do pracy skutkuje jej odrzuceniem.
 3. Prace Konkursowe należy przesyłać w opakowaniu wykluczającym zniszczenie, na adres
  Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach, ul. Sportowa 7 lub Sportowa 60,
  42-274 Konopiska, lub przekazać osobiście w siedzibie GCKiR.
 4. Wszelkie informacje na temat konkursu udzielane są pod tel. stacjonarnym (34) 344 19 33
  w godz.8.00-16.00 lub tel. kom. 603 532 546 w godz. 10.00-18.00.
 5. Termin dostarczania prac mija 7 grudnia 2020r. Decydująca jest data wpływu do Organizatora.
 6. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane.

Organizatorem Konkursu jest Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach ul. Sportowa 60,
42-274 Konopiska.

Nasz Facebook