Zajęcia sportowe

Od 9 października zajęcia sportowe prowadzone przez Łukasza Ciecierskiego
będą odbywały się następująco:

Grupa I (młodsza) – kl.I-IV
Wtorek i czwartek: 14.00 – 15.00
Rodzaj zajęć: gry i zabawy, gimnastyka, elementy fitnessu, elementy gier zespołowych

Grupa II (starsza) – kl. V-VII
Wtorek i czwartek: 15.00 – 16.00
Rodzaj zajęć: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna, piłka koszykowa, gimnastyka, fitness, gry zespołowe.