List do rodziców

Szanowni Państwo!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zmienia się forma realizacji zajęć w naszej szkole:

 1. Nauka prowadzona jest w sposób zdalny przy użyciu platformy edukacyjnej Class Dojo, dziennika elektronicznego, komunikatorów, np. Messengera oraz innych narzędzi wskazanych przez nauczyciela.
 2. Nauczyciele samodzielnie opracowują materiały do lekcji, wykorzystują rekomendowane przez MEN platformy, np. e-podręczniki, dla klasy VIII materiały przygotowujące do egzaminu przygotowane przez Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.
 3. Nauczyciele informują uczniów o dostępnych materiałach i zasobach edukacyjnych, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programach Telewizji Publicznej i Polskiego Radia, które pozwolą uczniom utrwalić i poszerzyć wiedzę.
 4. Plan lekcji został zmodyfikowany i dostosowany do możliwości psychofizycznych uczniów, zajęcia w danym dniu odbywają się zgodnie z tym planem. Jest on zamieszczony w dzienniku elektronicznym, w zakładce -Organizacja Szkoły-Plan lekcji.
 5. Nauczyciele i dyrekcja pracują w godz.8.00 do 14.00; w późniejszych godzinach można się z nimi komunikować za pomocą wymienionych wcześniej narzędzi.
 6. Nauczyciele realizują tematy zgodnie z podstawą programową danego przedmiotu.
 7. W klasach IV-VIII uczniowie są oceniani na podstawie wykonanych przez nich zadań domowych, pracy na lekcji, aktywności, pilności, terminowości wykonywanych zadań zgodnie z obowiązującą w szkole wagą ocen.
 8. Aktywności ucznia, które pozwalają stwierdzić, czy uczniowie zapoznali się ze wskazanym materiałem, a także będą stanowić podstawę do oceny jego pracy są między innymi: a. przesłanie plików z tekstami wypracowań, rozwiązaniami zadań, nagranymi wypowiedziami, prezentacjami; b. wypowiedź ucznia na forum; c. udział w dyskusjach on-line; d. rozwiązanie różnorodnych form quizów i testów.
 9. Koordynatorem danej klasy jest wychowawca, który na bieżąco zbiera informacje na temat problemów technicznych, utrudnień w realizacji zdalnego nauczania; informacje te są przekazywane dyrektorowi szkoły.
 10. Rodzice i uczniowie zobowiązani są na bieżąco informować wychowawców w przypadku utrudnień w zalogowaniu się na platformę bądź wszelkich niedogodności wynikających z takiej formy prowadzenia zajęć.
 11. W przypadku uczniów przedszkola i klas I-III nauczanie zdalne, ze względu na wiek dzieci, musi mieć nieco inną formę. Wychowawcy poinformują Państwa o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez Państwa dziecko w domu.

Szanowni Państwo,

dokładamy wszelkich starań, żeby nauczanie zdalne przebiegało sprawnie. Jednak wiem, że jest to sytuacja nowa i szczególna zarówno dla Państwa, dzieci jak i dla nas, nauczycieli. Wszyscy uczymy się nowych rozwiązań i każdy z nas może stanąć przed tak prozaicznym problemem jak brak wolnego komputera w domu czy problemy z logowaniem. Może się zdarzyć, że dziecko nie zdąży wykonać zadania w terminie, najważniejsze jest jednak, że podejmie próbę wykonania zadania i się stara. Myślę, że tylko dzięki wzajemnej współpracy i zrozumieniu jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny czas epidemii w naszym kraju.

Zachęcamy też do zapoznania się ze stronami dotyczącymi bezpieczeństwa dzieci w internecie: Dziecko w sieci i Bezpieczne interneciaki.

Pozdrawiam Was serdecznie, życząc zdrowia.
Dyrektor ZSP w Kościelcu
Małgorzata Hutny 

Nasz Facebook