Szkolny Zestaw Podręczników – rok szkolny 2013/14

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

W ROKU SZK. 2013\2014

KLASA I

L.p.

Nr w wykazie MEN

Tytuł

Autor

1.

492/1/2012 sem. I

492/2/2012 sem. II

518/1/2012 zajęcia komputerowe

Edukacja wczesnoszkolna. Klasa I. Tropiciele (pakiet).

Jolanta Dymarska Marzena Kołaczyńska Beata Nadarzyńska Agnieszka Banasiak Anna Kulesza      (zajęcia komputerowe)      

                            WSiP

2.

67/2/2011/z1   język    angielski

English Adventure 1. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń (edycja 2012)

Cristiana Bruni

PEARSON LONGMAN

3.

AZ-11-01/10-KR-1/11 religia

Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa. Podręcznik i  zeszyt ćwiczeń

Wł. Kubik                                  WAM Kraków

KLASA II

1.

18\3\2009

Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa II                      Podręcznik cz. 1 i 2                                            Karty pracy cz.1 i 2

Matematyka cz. 1 i 2

Wyprawka cz. 1

H. Dobrowolska A.Konieczna   

J. Hanisz

K. Wasilewska           B. Lewandowska       E. Malinowska

WSiP

2.

18\4\2010

Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa II                     Podręcznik cz.3, 4, 5                                           Karty pracy cz. 3, 4, 5                            Matematyka cz. 3, 4, 5                                 Wyprawka cz. 2

H. Dobrowolska A.Konieczna              J. Hanisz                    K. Wasilewska                   B. Lewandowska       E. Malinowska  

WSiP

3.

136\2\2010

Wesoła szkoła i przyjaciele. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć komputerowych z płytą CD-ROM

Danuta Kręcisz Beata Lewandowska        

                       WSiP

4.

67/3/2010/z1

 język angielski

English Adventure 2. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń  

Anne Worrall

 

                PEARSON   LONGMAN

5.

AZ-12-01/10-KR-1/12  religia

Kochamy Pana Jezusa

Wł. Kubik                WAM Kraków

KLASA III

L.p.

Nr w wykazie MEN

Tytuł

Autor

1.

18/5/2010

Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa III.                        Podręcznik cz.1 i 2 Karty pracy cz. 1 i 2                Matematyka cz. 1 i 2                                    Wyprawka cz. 1

H. Dobrowolska

A. Konieczna

E. Malinowska

                         WSiP

2.

18/6/2010

Wesoła szkoła i przyjaciele. Klasa III.           Podręcznik cz.1 i 2Karty pracy cz. 3, 4, 5           Matematyka cz. 3, 4, 5                                  Wyprawka cz. 2

H. Dobrowolska

A. Konieczna

K. Wasilewska

                         WSiP

3.

136/3/2011

Wesoła szkoła i przyjaciele. Podręcznikz ćwiczeniami do zajęć komputerowych z płytą CD-ROM

B. Lewandowska      D. Kręcisz

                         WSiP

4.

67/4/2010/z1

j. angielski

English Adventure 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Anne Worrall

        PEARSON                   LONGMAN

5.

AZ-1-01/10

religia

Przyjmujemy Pana Jezusa (nowy).

Podręcznik i zeszyt ćwiczeń.

Wł. Kubik

       WAM Kraków

 KLASA IV

L.p.

Nr w wykazie MEN

Tytuł

Autor

1.

417/1/2012

j. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia kulturowego, literackiegoi językowego dla kl.4           i zeszyt ćwiczeń

 

H. Dobrowolska

                     WSiP

2.

443/1/2012

historia i społeczeństwo

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii                         i społeczeństwa dla klasy czwartej szkoły podstawowej  i  zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

               

Nowa Era

3.

399/1/2011 przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik do klasy czwartej szkoły podstawowej i zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz.2

M. Marko- Worłowska

F. Szlajfer    

                  Nowa Era

4.

147/2/2009

j. angielski

High  Sky High 1. Podręcznik i  zeszyt ćwiczeń

B. Abbs

I. Freebarin               D. Łoś-Sapiejewska

Pearson Longman

5.

303/1/2010

matematyka

Matematyka 2001. Podręcznik do kl. 4 szkoły podstawowej +  zeszyt ćwiczeń cz.1 i cz.2

J. Chodnicki

M. Dąbrowski

                       WSiP

6.

295/2012

technika

Jak to działa. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej (dodatek „Rysunek techniczny”)

L. Łabędzki

M. Łabędzka

Nowa Era

7.

533/2012

plastyka

Plastyka. Podręcznik do szkoły podstawowej dla kl. 4-6

Stanisław Krzysztof Stopczyk

                  WSiP

8.

AZ -21-01/10-KR-2/12                      

religia

Zaproszeni przez Boga. Podręcznik do religii dla klasy 4 szkoły podstawowej  (nowa wersja)

Ks.  Z. Marek

          WAM Kraków

9.

583/m/2012

zajęcia komputerowe

Lubię to. Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6

(z dołączonym pendrivem)

M. Kęska

Nowa Era

10.

 

 

569/2012

muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

 

 

M. Gromek

G. Kilbach

 

Nowa Era

KLASA V

L.p.

Nr w wykazie MEN

Tytuł

Autor

1.

417/2/2013

język polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia kulturowego, literackiegoi językowego dla kl.5

(wydanie zmienione) i  zeszyt ćwiczeń

H. Dobrowolska

WSiP

2.

443/2/2013

historia i społ

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl. 5 i zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

                  Nowa Era

3.

399/2/2013

przyroda

Tajemnice przyrody. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń cz.1 i 2.

J. Ślósarczyk

R. Kozik

F. Szlajfer  Nowa Era

4.

147/3/2009             j.  angielski

Sky High  2. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

B. Abbs

I. Freebarin

     Pearson Longman

5.

303/2/2010 matematyka

Matematyka 2001. Podręcznik do kl.5 szkoły podstawowej + 2 zeszyty ćwiczeń

Praca zbiorowa

                       WSiP

6.

569/2012

muzyka

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej

M. Gromek

G. Kilbach

                  Nowa Era

7.

533/2012

plastyka

Plastyka. Podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej

Stanisław Krzysztof Stopczyk

WSiP

8.

583/m/2012

zajęcia komputerowe

Lubię to. Podręcznik multimedialny do zajęć komputerowych dla klas 4-6

(z dołączonym pendrivem)

M. Kęska

Nowa Era

9.

AZ

22-01/10KR-5/13

Obdarowani przez Boga (nowa wersja). Podręcznik i zeszyt ćwiczeń

Ks. Z. Marek

          WAM Kraków

10.

295/2012

technika

Jak to działa. Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej  (dodatek „Rysunek techniczny”)

L. Łabędzki

M. Łabędzka

Nowa Era

KLASA VI

L.p.

Nr w wykazie MEN

Tytuł

Autor

1.

269/99

j. polski

Jutro pójdę w świat. Podręcznik do kształcenia kulturowego, literackiego i językowego dla kl. 6 + zeszyt ćwiczeń

H. Dobrowolska

                

                       WSiP

2.

235/00

historia i społ

Człowiek i jego cywilizacja. Poznaję Cię historio!. Podręcznik do historii i społeczeństwa dla kl.6 +zeszyt ćwiczeń

G. Wojciechowski

               Nowa Era

3.

192\01

przyroda

Przyroda  kl.6 + zeszyt ćwiczeń

A. Czerny 

K. Mnich  Nowa Era

4.

147/4/2009

j. angielski

Sky High 3. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń

B. Abbs

I. Freebarin

D. Łoś-Sapiejewska

Pearson Longman

5.

6/08

matematyka

Matematyka 2001. Podręcznik dla kl.6 szkoły podstawowej + 3 zeszyty ćwiczeń

Praca zbiorowa

                     WSiP

6.

123/01

muzyka

Malowane muzyką. Podręcznik dla kl.6

P.  Piątek

                  Nowa Era

7.

206/99

informatyka

c.d.

Informatyka 2000. Podręcznik dla kl. IV-VI szkoły podstawowej i zbiór ćwiczeń uzupełniających do podręcznika  dla szkoły podstawowej „Informatyka 2000”

Pr. zbiorowa pod przew. M. Mordaka

8.

AZ

23-01/1-1

Przemienieni przez Boga. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń (stara wersja)

Ks. Z. Marek

          WAM Kraków

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…