Ankieta nt. przygotowania szkoły do pracy z 6-latkiem w klasie pierwszej

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu

Gmina Rędziny Informujemy, że w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007)

oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

 Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieciurodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.,

urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.,
jeżeli taka będzie wola ich rodziców.
Zapisy od 4 lutego do 31 marca 2014 r. w sekretariacie.

 ankieta6latek

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…