Aktualności

Sprawdzamy swoje umiejętności matematyczne

…Ogólnopolska Olimpiada Olimpus – sesja Jesienna 2014

Uczniowie klas IV – VI

zmagali się z rozwiązaniem zadań matematycznych

w swoich kategoriach wiekowych.

IMG_0867.JPG

Klasę IV reprezentowali:

Kinga P.

Artur J.

Natalia K.

Oliwia W.

IMG_0868.JPG

Z klasy V brali udział:

Weronika M.

Maciej R.

Przemysław W.

Łukasz B.

IMG_0870.JPG

Klasę VI reprezentowali:

Karolina K.

Paweł K.

Mateusz G.

Jakub G.

Kacper S.

IMG_0871.JPG

Powodzenia:)


Znaczki promujące SKO…

….konkurs plastyczny rozstrzygnięty:)

Wyniki

Szkolnego Konkursu Plastycznego

na

„Projekt znaczka pocztowego promującego SKO”

I miejsce

Przemysław Wychowaniec – klasa V

IMG_0795.JPG

II miejsce

Oliwia Łeptuch – klasa III

znaczek1.JPG

Kacper Łeptuch – klasa V

znaczek2.JPG

III miejsce

Kinga Pęzik – klasa IV

IMG_0799.JPG

Dominika Wodzyńska – klasa V

Gratulacje:)

Opiekun SKO

Joanna Kachniarz


 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, ORAZ PASOWANIE NA UCZNIA KLAS PIERWSZYCH

Dnia 14.10.2014 r. w naszej Szkole obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dla wszystkich pracowników oświaty dniu, miała miejsce jeszcze jedna bardzo ważna uroczystość – Pasowanie na Ucznia dzieci z klas pierwszych.

Dzieci w tym dniu przygotowały program artystyczny pod okiem wych. kl.Ia Bernadetty Józefowskiej oraz wych. kl.Ib Kamili Przybylskiej. Uczniowie w obecności rodziców, gości oraz starszych koleżanek i kolegów, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, a pani dyrektor Mirosława Majchrowska  symbolicznym ołówkiem pasowała Ich na pełnoprawnych uczniów, oraz wręczała pamiątkowe dyplomy i upominki.

Wzruszeni i bardzo dumni rodzice podarowali im ufundowane przez siebie rożki wypełnione smakołykami.  Po uroczystości odbyła się sesja zdjęciowa oraz poczęstunek, który przygotowali rodzice specjalnie dla swoich pociech.


ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU !!!
Konkurs organizowany przez Świetlicę szkolną n.t „Jesienny stroik 2014” został rozstrzygnięty.
WYNIKI KONKURSU:

I- miejsce Nicola Gdawiec kl. III

II- miejsce Kacper Łeptuch kl. V

III- miejsce Julia Małolepsza kl.III

WYRÓŻNIENIA:

Izabela Kotas kl.III

Oliwia Łeptuch kl.III

stroik (1)

kliknij aby powiększyć

 

 


Kalendarz szkolny na rok 2014/2015
….

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kościelcu informuje, że dnia 19.09.2014r.(piątek) o godz.18.00 na sali gimnastycznej odbędzie się zebranie sołeckie.
.
.

Dnia 11.09.2014 o godzinie 16.00 odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów kl. I-VI
….

stypendium

Stypendia szkolne w roku szkolnym 2014/2015

Informujemy rodziców i opiekunów prawnych dzieci i młodzieży z terenu gminy Rędziny, 
że z dniem 01 września 2014 roku zmienia się miejsce składania i rozpatrywania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/ 2015.

Wnioski można pobrać w formie elektronicznej ze strony Urzędu Gminy Rędziny www.redziny.pl, lub w formie papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rędzinach, ul. Mickiewicza nr 7, a należy je składać w GOPS w Rędzinach w terminie do 15 września 2014

 


wyprawka
Rządowy program pomocy uczniom w 2014r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”
a

1. W roku szkolnym 2014/2015 istnieje możliwość dofinansowania zakupu
podręczników dla uczniów:
klas II, III i VI szkoły podstawowej oraz uczniów posiadających orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Pomoc udzielana jest uczniom pochodzącym, z rodzin, w których dochód na osobę
nie przekracza 539 zł (netto).

3. Pomoc udzielana jest niezależnie od dochodu uczniom niepełnosprawnym:
–          słabowidzącym,
–          niesłyszącym,
–          słabosłyszącym,
–          z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
–          z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
–          z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
–          z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
–          z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,
–          posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:
*          225 zł – dla ucznia klasy II – III szkoły podstawowej,
*          325 zł – dla ucznia VI klas szkoły podstawowej,
*          325 zł – dla ucznia IV – VI klas szkoły podstawowej posiadającego orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego,
*          350 zł – dla ucznia gimnazjum posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
5. Wniosek o dofinansowanie należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej.

6. Uzupełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 15 września

2014r.
Wnioski składać należy dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2014/2015. Realizacja zwrotu kosztów zakupu podręczników, nastąpi do dnia 17 listopada 2014 r.

  Do wniosku należy dołączyć:
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia,  którego rodzina spełnia kryterium dochodowe należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów-
zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego,
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie,
*          w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
*          imienne dowody zakupu (faktura VAT, rachunek). 

a


Zmiany w roku szkolnym 2014/2015
a
Minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska napisała list do Dyrektorów szkół i przedszkoli. Dołączyła do niego listę zmian dotyczącą uczniów i rodziców, które obowiązują w roku szkolnym 2014/2015, oraz jakie planowane są na kolejne lata.
a
a
a

 

szkola

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu informuje, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się dnia 1 września 2014 r

O godz.9.00 w kościele parafialnym zostanie odprawiona Msza Święta.

Po Mszy Świętej odbędzie się uroczysta akademia dla  klas I- VI.

 

Serdecznie zapraszamy ! 

 


Ogólnopolski Konkurs dla SKO

PKO Bank Polski wybrał najaktywniejsze i najbardziej zaangażowane w edukację finansową szkoły z różnych regionów Polski.                                          W etapie regionalnym Konkursu dla SKO edycja 2013/14 nagrody finansowe otrzymało łącznie 361 placówek.

Celem Konkursu jest edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży w zakresie różnych form oszczędzania oraz wyrobienie w nich nawyku świadomego oszczędzania, a zwłaszcza:

  • szerzenie wiedzy związanej z systematycznym oszczędzaniem,
  • wyzwolenie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów,
  • zachęcenie jak największej liczby uczniów do przystąpienia do programu SKO,
  • inicjowanie wydarzeń związanych z popularyzacją oszczędzania,
  • edukacja młodzieży związana z wiedzą dotyczącą działalności Organizatora,
  • wzmacnianie relacji pomiędzy środowiskiem szkolnym, lokalną społecznością oraz Organizatorem.

Działania podjęte w naszej szkole zostały docenione i otrzymaliśmy nagrodę III stopnia w wysokości 1000 zł. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu.

_______________________________________

Wakacje…

Wszystkim uczniom, absolwentom oraz nauczycielom życzymy samych słonecznych dni, wypoczynku biernego i czynnego.

_______________________________________

Wspomnienia z wycieczki

Ostatnia, planowana w tym roku wycieczka klasy trzeciej to dwudniowy wypad do Zatoru, Wadowic i Inwałdu.  Niesamowitych wrażeń dostarczyła nam wizyta w Parku Dinozaurów oraz film 5D opowiadający o tych wymarłych zwierzętach. Równie ciekawa była wizyta w Parku Owadów i Parku Mitologii na wodzie, po którym pływaliśmy statkiem. W Parku Bajek odwiedziliśmy doskonale nam znane z książek i filmów  postaci. Znaleźliśmy czas na zabawę, a nawet grę w minigolfa. Bardzo przeżyliśmy wizytę w Domu Rodzinnym Jana Pawła II i spacer po Wadowicach śladami Wielkiego Polaka. W Inwałdzie podziwialiśmy miniaturowe budowle z Polski i z całego świata. W kilkanaście minut przenieśliśmy się z zamku krzyżackiego w Malborku do Rzymu, by odbyć spacer po placu Św. Piotra. Oczywiście najradośniejszą częścią wycieczki były harce w lunaparku. Wszyscy pamiętamy „mokrą” karuzelę, ogromną zjeżdżalnię i wizytę w domu strachów. Dziękujemy pani Małgorzacie Słabosz za opiekę i wspólnie spędzony czas.

Wychowawca klasy III Urszula Michalak

galeria zdjęć – kliknij poniższy link

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-szkola-podstawowa-im.-janusza-korczaka-w-koscielcu/wycieczka-uczniow-klasy-trzeciej

____________________________________________________

Wyniki

Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego klas II – III

 Lp. Imię i nazwisko Klasa Szkoła Wynik
 1. Julia Militowska III Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła III w Rudnikach 72
 2. Bartłomiej Rozenberg III Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Rędzinach 70,5
3. Nina Zawadzka III Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła III w Rudnikach 70,5
4. Artur Jarząbek III Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu 68
 5. Oliwia Dudek III Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach- Osiedlu 66,5
 6. Bartosz Kowalczyk III Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Rędzinach 62,5
 7. Natalia Klimaszewska III Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu 59,5
8. Kinga Pęzik III Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu 57,5
9. Angelika Sojda III Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie 45,5
 10. Szymon Biś III Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie 44,5
 11. Igor Chobot III Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach- Osiedlu 44,5
12. Zuzanna Lewkowicz II Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach- Osiedlu 40
 13. Mateusz Wyrazik III Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie 38,5
 14. Wojciech Cieślik II Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła III w Rudnikach 38
 15. Maja Witkowska II Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Rędzinach 37
____________________________________________________

Potrafią pisać bezbłędnie

23 maja 2014r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu odbył się III Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny klas II-III o tytuł „Małego Mistrza Ortografii 2014”. W rywalizacji wzięło udział piętnastu najlepszych uczniów wyłonionych w szkolnych eliminacjach.   Komisji Konkursowej przewodniczyła Pani Renata Pindral z GOK w Rędzinach.

Poszczególne placówki  reprezentowali:

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła III w Rudnikach: Wojciech Cieślik, Julia Militowska, Nina Zawadzka

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Koninie: Szymon Biś, Angelika Sojda, Mateusz Wyrazik

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Rędzinach: Bartosz Kowalczyk, Bartłomiej Rozenberg, Maja Witkowska

Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Pułaskiego w Rędzinach- Osiedlu: Oliwia Dudek, Igor Chobot, Zuzanna Lewkowicz

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Kościelcu:                                Artur Jarząbek , Natalia Klimaszewska, Kinga Pęzik

                                     Tytuł „Małego Mistrza Ortografii 2014”                                wywalczyła Julia Militowska.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie,                                   a Julii gratulujemy sukcesu.

Koordynator Konkursu

Urszula Michalak

____________________________

VI Ogólnopolski Festiwal Pieśni Maryjnej
Łukasz Brzóska, uczeń klasy IV
został Laureatem
Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Maryjnej.
Wykonał on pieśń religijną „Tobie Maryjo”
słowa o. Kamil Szustak OSPP, muz. Marcin Lauzer.
Łukasz został przygotowany do konkursu przez p. Małgorzatę Słabosz.

piosenka.JPG

Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystego koncertu galowegow niedzielę 25 maja br. o godz. 18:00 w auli o. Augustyna Kordeckiego na Jasnej Górze.
Patronat honorowy objęli abp Wacław Depo – metropolita częstochowski oraz o. Roman Majewski – przeor Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze.

Gratulujemy!!!

 _________________________________________________

Szkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas II-III

9 maja odbył się szkolny konkurs ortograficzny Mały Mistrz Ortografii,
w którym wzięli udział wszyscy uczniowie klasy drugiej i klasy trzeciej.
Wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Natalia Klimaszewska i Artur Jarząbek
II miejsce – Kinga Pęzik
III miejsce – Oliwia Witczak
Natalia, Kinga i Artur będą reprezentować naszą szkołę w konkursie międzyszkolnym, który odbędzie się 23 maja.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w rywalizacji,
a zwycięzcom gratulujemy sukcesu
i życzymy powodzenia w kolejnym konkursie.
Konkurs zorganizowała p. Urszula Michalak.

______________________________________________________________________________

Niedzielna uroczystość w plenerze

W dniu 11.05.2014 r.
w Kościelcu ks. Proboszcz Władysław Walczak
poświęcił pomnik świętego Jana Pawła II.
Dzięki ofiarności parafian mamy wizerunek świętego papieża.
W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Kościelca
oraz dzieci z klasy III, które przeżywały rocznicę I Komunii świętej.
Image and video hosting by TinyPic
Galeria zdjęć Tutaj

 _____________________________________________________

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny w Brawo Bank

Zaprojektujcie plakat i wymyślcie hasło,
które będą promować oszczędzanie wody w domu, szkole, mieście,
a może nawet na całym świecie.
Z pewnością i tym razem Wasza wyobraźnia podpowie Wam pomysły na to
jak oszczędzać wodę, a może już macie w głowie projekt plakatu i hasło?
 

Na prace czekam do 15 maja
__________________________________________________

Szkolny Konkurs Matematyczny

„Główkuję z Lokatką”

W konkursie wzięło udział:
7 uczniów z klasy IV,
9 uczniów z klasy V,
2 uczniów z klasy VI.
Wyniki Szkolnego Konkursu Matematycznego
klasa IV
I miejsce – Jakub Zajder – uzyskał 34 p.
II miejsce – Marta Szulc – uzyskała 33 p.
III miejsce – Dominika Wodzyńska – uzyskała 31 p.
klasa V
I miejsce – Kacper Sojda – uzyskał 45 p.
II miejsce – Jakub Gawron – uzyskał 27 p.
III miejsce – Roksana Biskup i Magdalena Rzemińska – uzyskały po 26 p.
klasa VI
I miejsce – Natalia Gruszczyńska – uzyskała 39 p.
II miejsce – Kamil Matusiak – uzyskał 28 p.
Jakub Zajder, Kacper Sojda oraz Natalia Gruszczyńska
wezmą udział w Międzyszkolnym Konkursie Matematycznym
Gratulujemy!!!
kliknij Galeria Zdjęć

___________________________________________________________

Sprawdź się…

Szkolny Konkurs o Świętym Janie Pawle II

przygotowała pani Małgorzata Słabosz

kliknij link

http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sko-szkola-podstawowa-im.-janusza-korczaka-w-koscielcu/sprawdz-sie..

 

_________________________________________________________

Wesołych Świąt

Kosze poświęcone? – to znak,

że czas rozpocząć świętowanie

w gronie rodziny, przyjaciół, kolegów i koleżanek.

IMG_0589.JPG

Kiedy Wielkanoc nastanie,

Życzymy Wam na Zmartwychwstanie,

dużo szczęścia i radości,

które niechaj zawsze gości,

w dobrym sercu, w jasnej duszy.

___________________________________________________
Kiermasz świąteczny
Uczniowie klasy V w ramach przedsiębiorczości
przygotowali kartki okolicznościowe z okazji świąt Wielkanocnych.
kliknij GALERIA
W Kawiarence pod Żyrafą
można zakupić kartkę świąteczną
i kultywować tradycyjne przesyłanie życzeń swoim bliskim.

kliknij GALERIA
____________________________________________________
Logo SKO szkoły
Wpłynęły trzy projekty na logo SKO naszej szkoły
kliknij GALERIA
W tajnym głosowaniu uczniów i internautów
największą ilość głosów zdobyła praca z nr 1,
której autorem jest Jakub Z. z klasy IV.
Gratulujemy:)

kliknijGALERIA
___________________________________________________
Niezwykłe spotkanie w Warszawie
Opiekun SKO naszej szkoły wziął udział
w spotkaniu najlepszych autorów
Szkolnych Blogów SKO,
które odbyło się w Warszawie.

kliknij Galeria zdjęć
____________________________________________________
Sprawdzian szóstoklasistów
Mimo niezwykłej daty
wszyscy szóstoklasiści byli dziś bardzo poważni!!!
Przystąpili bowiem do pierwszego w swoim życiu sprawdzianu,
który pozwoli sprawdzić wiedzę i umiejętności
oraz porównać je z rówieśnikami z całej Polski.
Prace spakowane i wysłane,
a wyniki pod koniec maja.
Czekamy już z niecierpliwością na rezultaty pracy:)
kliknij Galeria zdjęć

_________________________________________________

 Wiosny szukamy

Uczniowie naszej szkoły o wiośnie rozmawiali
i na tablicy interaktywnej od PKO BP pracowali
kliknij GALERIA ZDJĘĆ
Zestaw multimedialny wygrany w ubiegłorocznym
Ogólnopolskim Konkursie „Oszczędzam z SKO”
za zajęcie I miejsca
umożliwia atrakcyjnie spędzić czas w naszej szkole.
___________________________________________________

1. urodziny Szkolnego Bloga

8 marca 2014 r. obchodziliśmy urodziny Szkolnego Bloga SKO.
Wręczone zostały upominki i dyplomy
uczniom klas I-VI biorącym udział
Szkolnym Konkursie Plastycznym
„Maska karnawałowa z logo SKO”
„Kartka okolicznościowa dla Szkolnego Bloga SKO”
oraz
konkursach „Polowanie na głosiki”.
 

Tort oraz upominki zostały ufundowane przez SKO.
 

Wręczone zostały również dyplomy uczniom klas IV-VI
za udział
Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Polskiego „Olimpus”
oraz
Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Języka Angielskiego „Olimpus”
 

kliknij GALERIA ZDJĘĆ
____________________________________________________

ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIEWCZYN !!!

Marzec wyjął grosik srebrny,

Teraz będzie mu potrzebny.

Do kwiaciarni marzec pobiegł,

Kupić bukiet na Dzień Kobiet.

kliknij NAPISZ  ŻYCZENIA DLA DZIEWCZYN
________________________________________
WALENTYNKI
Z okazji Dnia Walentynkowego
ślę całusa ogromnego.
Kocham Cię swym sercem małym
jesteś dla mnie, światem całym!

kliknij NAPISZ ŻYCZENIA Z OKAZJI WALENTYNEK
_________________________________________________________________________________
ZAPISY DO PIERWSZEJ KLASY
Informujemy, że w 2014 roku obowiązkiem szkolnym objęte są wszystkie dzieci 7-letnie (rocznik 2007)
oraz dzieci 6-letnie, urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.

Spełnianie obowiązku szkolnego będą mogły rozpocząć również dzieci
urodzone w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2008 r.,
jeżeli taka będzie wola ich rodziców.

Zapisy od 4 lutego do 31 marca 2014 r. w sekretariacie.
______________________________________________________________________
BLOG SKO NA PODIUM
Szkolny Blog SKO naszej szkoły
znajduje się na I miejscu wśród „Najbardziej lubianych”
oraz na IX miejscu wśród „Najbardziej popularnych”.
W Ogólnopolskim Konkursie SKO – Blog Miesiąca bierze udział 480 szkół
Składam podziękowania dla Wszystkich Blogujących – Przyjaciół naszej szkoły
za ogromne zaangażowanie w klikaniu polubień
 

kliknij WPISZ KOMENTARZ
kliknij RANKING SZKÓŁ
_________________________________________________________________________
DOKARMIANIE LEŚNYCH ZWIERZĄT 
WIZYTA W SCHRONISKU
Pani Sylwia Nowak, opiekunka Szkolnego Koła LOP wraz z uczniami klas IV-V
wyruszyła na dokarmianie zwierzyny leśnej
w lasach pomiędzy Maćkówką, a Dąbrową Zieloną.
Wycieczkę uzgodniła z myśliwymi:
Waldemarem Wawrzakiem, Zdzisławem Ciszewskim
i Wojciechem Kwarciakiem.
Napełnili paśniki sianem, zawiesili lizawki solne
oraz żołędzie na poletku zaporowym.
Panowie opowiedzieli o pracy myśliwych,
i rozrzucili kukurydzę, jabłka, marchew, kasztany
pokazali tropy zwierząt na śniegu
i rozpalili ognisko,
przy którym mogliśmy się nie tylko ogrzać i napić gorącej herbaty,
ale również zjeść pyszną kiełbaskę.
Bardzo dziękujemy Panom za atrakcje
oraz zaproszenie na kulig w przyszłym roku.

kliknij GALERIA ZDJĘĆ

Członkowie LOP zorganizowali zbiórkę karmy, koców i ręczników dla bezdomnych zwierząt.
Wszystkie zebrane dary przekazaliśmy do Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kłomnicach.
Mięliśmy również możliwość zwiedzenia schroniska.
W ten sposób mogliśmy chociaż troszkę pomóc zwierzętom skrzywdzonym przez ludzi.

kliknij Galeria zdjęć
Dlatego apelujemy!!!
Zanim staniecie się właścicielami zwierzątka,
zastanówcie się,
czy jesteście dość odpowiedzialni
by  sprawować nad nim opiekę!

 

 

_______________________________________________________________________________
SKO-WICZE TO PRACUSIE!!!
…podsumowanie I tygodnia ferii na blogu SKO

kliknij DOWIESZ SIĘ SZCZEGÓŁÓW

…i nagrody od SKO odbieramy!!!

kliknij ZOBACZ

… podsumowanie II tygodnia ferii na blogu SKO.

kliknij DOWIESZ SIĘ SZCZEGÓŁÓW
___________________________________________________________
OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY SKO
Zapraszamy uczniów klas I-VI do udziału w karnawałowym konkursie plastycznym „Brawo Banku”!
Do wygrania Ipody Shuffle!

kliknij Szczegóły konkursu
___________________________________________________________
Z okazji Dnia Babci i Dziadka
życzymy Wam wszystkiego o czym marzycie
i pragniemy Wam podziękować za Wasz trud i ciężką pracę. 

Wasze Wnuczęta

kliknij i zostaw komentarz na Szkolnym Blogu naszej szkoły 
___________________________________________________________

Dnia 17 stycznia 2014 r. odbył się bal karnawałowy dla uczniów klas I – VI.
W dobrej zabawie towarzyszył zespół LIMITS

kliknij GALERIA ZDJĘĆ
 

_____________________________________________________________niedziela 12 stycznia 2013r.
22. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
Tym razem pieniądze zbierano dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów.Przedstawicielki Samorząd Uczniowskiego: Weronika Błaszczyk, Natalia Gruszczyńska, Angelika Kaźmierczak i opiekunka p. K. Kołomycew zbierały pieniądze na terenie szkoły, Kościelca oraz Częstochowy. Wszystkie zebrane fundusze w wysokości 810,86 zł zostały przekazane do sztabu WOŚP w Rędzinach. 
 

 

______________________________________

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…