Marsz na orientację „XLII Wiosenny kompas”

08.04.2017r. kolejny raz uczniowie klasy V i VI wraz z opiekunami Panią Sylwią Nowak i Panią

Dorotą Wawrzyniak wzięli udział w marszu na orientację „XLII Wiosenny kompas”

zorganizowanego przez PTTK w Częstochowie. Uczestnicy otrzymali na starcie mapę

z zaznaczonymi punktami kontrolnymi. Celem zespołu było odnalezienie wszystkich punktów

kontrolnych w terenie, potwierdzenie na karcie startowej i powrót na linię mety w określonym

czasie. Długość trasy wynosiła ok. 4km. Uczniowie doskonalili umiejętności czytania mapy oraz

mieli okazję podziwiać przepiękne wiosenne krajobrazy okolic Mirowa.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…