Wizyta w kościele.

29 marca uczniowie naszej szkoły spotkali się w kościele ze swoim patronem  św. Dominikiem Savio. Następnie przeszliśmy pod pomnik św. Jana Pawła ll wspominając 12 rocznicę jego odejścia.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…