Wychowawcy klas

 

ROK SZKOLNY 2019/2020
j
klasa I – mgr Małgorzata Dąbrowska
klasa II – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa
klasa III – mgr Izabela Żurek
klasa IV – mgr Katarzyna Kołomycew
klasa V – mgr Dorota Wawrzyniak
klasa VIa – mgr Elżbieta Bystry
klasa VIb – mgr Małgorzata Ciecierska
klasa VII – mgr Mirosława Majchrowska
klasa VIII – mgr Joanna Kachniarz 

 


 

ROK SZKOLNY 2018/2019
j
klasa I – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa
klasa II – mgr Izabela Żurek
klasa III – mgr Małgorzata Dąbrowska
klasa IV – mgr Dorota Wawrzyniak
klasa Va – mgr Elżbieta Bystry
klasa Vb – mgr Małgorzata Ciecierska
klasa VI – mgr Mirosława Majchrowska
klasa VII – mgr Joanna Kachniarz
klasa VIII – mgr Katarzyna Kołomycew

 


 

ROK SZKOLNY 2017/2018
 
klasa I – mgr Izabela Żurek
klasa II – mgr Małgorzata Dąbrowska
klasa III – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa
klasa IVa – mgr Elżbieta Bystry
klasa IVb – mgr Małgorzata Ciecierska
klasa V – mgr Mirosława Majchrowska
klasa VI – mgr Joanna Kachniarz
klasa VII – mgr Katarzyna Kołomycew

 


 

ROK SZKOLNY 2016/2017
klasa I – mgr Małgorzata Dąbrowska
klasa II – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa
klasa IIIa – mgr Izabela Żurek
klasa IIIb – mgr Kamila Przybylska
klasa IV – mgr Mirosława Majchrowska
klasa V – mgr Joanna Kachniarz
klasa VI – mgr Katarzyna Kołomycew 
k.


 

ROK SZKOLNY 2015/2016
.
klasa I – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa
klasa IIa – mgr Bernadetta Józefowska
klasa IIb – lic. Kamila Przybylska
klasa III  – mgr Małgorzata Dąbrowska
 klasa IV – mgr Joanna Kachniarz
 klasa V – mgr Katarzyna Kołomycew
 klasa VI   –  mgr Elżbieta Bystry

 


 

ROK SZKOLNY 2014/2015
.
klasa Ia – mgr Bernadetta Józefowska

klasa Ib – lic. Kamila Przybylska

klasa II  – mgr Małgorzata Dąbrowska

 klasa III – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa

 klasa IV – mgr Katarzyna Kołomycew

 klasa V   –  mgr Elżbieta Bystry

 klasa VI – mgr Joanna Kachniarz

 


.
ROK SZKOLNY 2013/14

 

klasa I    – mgr Małgorzata Dąbrowska

klasa II  – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa

 klasa III – mgr Urszula Michalak

 klasa IV – mgr Elżbieta Bystry

 klasa V   – mgr Joanna Kachniarz

 klasa VI – mgr Katarzyna Kołomycew

 


ROK SZKOLNY 2012/13

 

klasa I – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa

 klasa II – mgr Renata Kowalczyk

 klasa III – mgr Małgorzata Dąbrowska

 klasa IV – mgr Joanna Kachniarz

 klasa V – mgr Katarzyna Kołomycew

 klasa VI – mgr Mirosława Majchrowska

 


ROK SZKOLNY 2011/12

Klasa I – mgr Urszula Michalak

Klasa II – mgr Małgorzata Dąbrowska

Klasa III – mgr Adriana Kaczmarczyk-Postawa

Klasa IV – mgr Katarzyna Kołomycew

Klasa V – mgr Mirosława Majchrowska

Klasa VI – mgr Joanna Kachniarz

 

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…