„NADZIEJA. ZWYCIĘSTWO”

Nasza szkoła przystąpiła do projektu edukacyjnego Nadzieja. Zwycięstwo, którego celem jest propagowanie wiedzy o św. Janie Pawle II. Projekt zyskał wsparcie Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. Realizują go: Towarzystwo Patriotyczne Kresy, Jasnogórski Instytut Maryjny i delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie.      

        29  maja br. odbyła się na Jasnej Górze inauguracja projektu. Na spotkanie przybyli dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz przedstawiciele placówek oświatowych. Podczas konferencji założenia projektowe i plan ich działań przedstawiła Alicja Janowska, dyrektor delegatury w Częstochowie Śląskiego Kuratorium Oświaty. Stowarzyszenie Dumni z Polski przygotowało film dokumentalny o pierwszym strajku przedstawicieli różnych zakładów  w częstochowskim klubie Ikar. Protest stanowił pierwszy w kraju skuteczny opór wobec komunistycznej władzy.

        4 czerwca br. uczniowie klasy Vb uczestniczyli w ramach projektu Nadzieja. Zwycięstwo w obchodach 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II na Jasną Górę. W spotkaniu edukacyjnym Tu zawsze byliśmy wolni wzięło udział około 500 uczniów z powiatu częstochowskiego. O swoich wspomnieniach z pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego mówił przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra. Z kolei  Angelika Blinda z Biura Edukacji Narodowej IPN w Katowicach przedstawiła  sytuację społeczno-polityczną w latach 70. i 80. 

S. Małgorzata Kierznowska, urszulanka przewodnik z Jasnogórskiego Centrum Informacji, mówiła o papieskich wotach pozostawionych przez Jana Pawła II na Jasnej Górze. Najcenniejszym z nich jest złota papieska róża.

W związku z realizacją projektu Nadzieja, Zwycięstwo uczniowie klasy VIb uczestniczyli w spotkaniu z panem Zbigniewem Bonarskim – świadkiem wydarzeń w klubie robotniczym „IKAR”. Spotkanie odbyło się w Izbie Pamięci prowadzonej przez zarząd Regionu NSZZ Solidarność w Częstochowie.

Uczniowie zostali wprowadzeni w realia życia politycznego i społecznego końca lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Mieli okazję poznać historię wydarzeń, które miały miejsce w klubie „IKAR”. Z ciekawością i zainteresowaniem oglądali pamiątki z tamtego okresu zgromadzone w Izbie Pamięci.

16 października br. przedstawiciele klasy VIb wraz z wychowawcą uczestniczyli w ramach projektu „Nadzieja. Zwycięstwo” w jasnogórskich obchodach rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża i 40. rocznicy I pielgrzymki Jana Pawła II do Polski.

Celem projektu jest przypomnienie, a dla młodszego pokolenia zapoznanie z niezwykłą postacią Jana Pawła II.
Uczniowie obejrzeli wystawę amatorskich zdjęć częstochowian i pielgrzymów z
czerwcowych dni 1979 r. oraz przedstawienie teatralne związane z postacią Jana Pawła II.

Małgorzata Ciecierska

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…