RÓWNY START

UNIJNY PROJEKT „RÓWNY START” ZS-P W KOŚCIELCU

W tym roku szkolnym – od 01.11.22 r. do 30.06.23 r. – w naszej szkole realizowany jest unijny projekt „Równy Start – poprawa jakości i efektywności kształcenia”. Ma on na celu podniesienie kompetencji kluczowych uczniów gminy Rędziny, w tym zniwelowanie deficytów oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu realizowane są dla minimum 65% uczniów szkoły zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe, zajęcia prowadzone metodą eksperymentu oraz zajęcia specjalistyczne. Minimum 40% nauczycieli dzięki udziale w projekcie udoskonali swoje kompetencje zawodowe. Do prowadzenia zajęć w ramach projektu zostaną również zakupione niezbędne pomoce

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…