„OTO HAŁABAŁA, ZNA GO POLSKA CAŁA”

W roku szkolnym 2021/2022 Przedszkole w Kościelcu uczestniczy w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Oto Hałabała, zna go Polska cała”.
Celem głównym projektu jest wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej, rozbudzenie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacenie wiedzy ogólnej o świecie.
Realizacja projektu odbywa się w oparciu o przygody Krasnala Hałabały opisane w książce Lucyny Krzemienieckiej. Dzieci dowiedzą się również o historii czasopisma dla dzieci „Świerszczyk”, z którym dawno temu współpracowała autorka bajki o Krasnalu.
Mamy nadzieję, że Krasnal Hałabała stanie się przyjacielem naszych przedszkolaków.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…