„GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!”

13 grudnia 1981 roku na terenie Polski wprowadzono stan wojenny. Decyzja została ogłoszona przez generała Wojciecha Jaruzelskiego, w porannym przemówieniu radiowo-telewizyjnym, wiązała się z szeregiem zmian i represji obowiązujących przez kolejne lata w całym kraju.     
Wpisując się w obchody 40 rocznicy tych wydarzeń nasza szkoła przystąpiła do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy!”   
Wspólnie z uczniami klasy VII i klas VIII a i VIII b spróbujemy wykonać kilka zadań, aby przybliżyć uczniom naszej szkoły historię tamtych dni. Pierwsze zadanie to organizacja szkolnego kącika patriotyczno-historycznego. Kącik ten powstanie na drugim piętrze. Zadanie jest w trakcie realizacji.     
Wszystkich uczniów klas IV-VIII zapraszamy do wspólnego działania.

Pierwsze zadanie w ramach projektu zostało wykonane. Zbudowaliśmy kącik patriotyczno-historyczny „40 lat po stanie wojennym”, którego celem jest przybliżenie i zapoznanie uczniów z historią wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.
Wielu z Was nie zna tej historii. Poznacie wydarzenia i losy Polaków z okresu stanu wojennego na lekcjach historii. Do naszego kącika dołączy wystawa na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej (IPN).
Koordynator projektu
 M. Majchrowska

W październiku br. w klasach V-VIII odbyły się projekcje filmu dokumentalnego „Nie zabierajcie mamy”.
Film opowiada o historii działaczek „Solidarności” – kobiet aresztowanych i internowanych w trakcie trwania stanu wojennego w Polsce. W filmie umieszczono wspomnienia dzieci, które były naocznymi świadkami aresztowania swoich matek, pokazując tym samym, jak wielkie piętno wywarły tamte wydarzenia na ich dalsze życie.   
  Obejrzyjcie zdjęcia z projekcji filmu.

Ze strony Instytutu Pamięci Narodowej pobraliśmy elektroniczną wersję wystawy – Stan Wojenny 1981-83. Wydrukowaliśmy 14 plansz i zaprezentowaliśmy je uczniom naszej szkoły.
Uczniowie klas starszych dowiedzieli się, co działo się na ulicach miast w czasie stanu wojennego, jak przebiegały obrady okrągłego stołu, kim była Anna Walentynowicz, kto wprowadził stan wojenny w Polsce. Wystawa IPN pomogła uczniom zrozumieć, jak ogromne znaczenie miały i mają wydarzenia tamtych dni dla Polaków.

W ramach projektu „GDY GAŚNIE PAMIĘĆ LUDZKA, DALEJ MÓWIĄ KAMIENIE – 13 GRUDNIA 1981 – PAMIĘTAMY!” odbył się w naszej szkole I Wojewódzki Konkurs Historyczny pt.: „Moja Ojczyzna, mój region w okresie stanu wojennego”.
W konkursie wzięli udział uczniowie z klasy VII: Laura Bączek, Wiktoria Kowalczyk, Zuzanna Wierzbicka, Maja Wypych oraz uczniowie  klasy VIII a: Nadia Gdawiec, Amelia Jędryszek i Dominik Krawczyk.
          Głównym celem konkursu było pogłębienie wiedzy i kształtowanie zainteresowań historią ojczyzny i swojego regionu oraz upamiętnienie 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Konkurs polegał na stworzeniu posteru – plakatu w formie infografiki, gdzie obok elementów graficznych znalazły się treści ściśle związane ze stanem wojennym. Uczniowie, tworząc swoje postery wykazali się pomysłowością i wiedzą na temat stanu wojennego w Polsce. 
Gratulujemy!

16 listopada zakończyliśmy projekt patriotyczno- historyczny wyjątkową lekcją historii w klasie VII. Tematem lekcji był stan wojenny w Polsce i schyłek PRL.
Na zajęciach zostały wykorzystane materiały przygotowane dla nauczycieli w ramach projektu a także wystawa przygotowana przez IPN. Uczniowie z zainteresowaniem słuchali wykładu nauczyciela, zadawali ciekawe pytania. Niektórzy z nich znali historię stanu wojennego z opowieści swoich dziadków i najbliższej rodziny.  Wykonanie kilku zadań nie sprawiło im trudności. Historia jest nauką o przeszłości, ciągle odkrywaną na nowo

Projekt, który realizowaliśmy wspólnie od września 2021 r., zbliża się do końca. Przez cztery miesiące przygotowywaliśmy uczniów do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Udział dzieci w zaplanowanych działaniach był nie tylko okazją do poznania faktów z najnowszej historii Polski, ale również dokonania odkryć dotyczących udziału najbliższych w wydarzeniach z grudnia 1981 roku.
Uczniowie naszej szkoły w sposób szczególny chcieli podziękować tym, którzy swoją postawą i działaniem w latach 1981 – 83 dali młodemu pokoleniu przykład bezkompromisowej walki w obronie wolności i wiary, wykonując laurki dla bohatera stanu wojennego.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…