ZSP w Kościelcu

Urząd gminy pozyskał kolejne środki unijne. Tym razem pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) będą przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych, zajęcia dodatkowe dla uczniów i szkolenia dla nauczycieli Zespołów Szkolno – Przedszkolnych w Rudnikach i Kościelcu. Czytaj dalej

Drodzy rodzice!

Zebranie ogólne w przedszkolu z rodzicami odbędzie się 10 września 2018r. o godzinie 16.00 w przedszkolu.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

Dnia 3 września (poniedziałek) o godz. 8.30 w Kościele N.M.P w Kościelcu zostanie odprawiona Msza Święta.

O godz. 09.30 na sali gimnastycznej odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.

Przedszkolaków i rodziców zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego do szkoły.

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rozdano świadectwa
z wyróżnieniem, nagrody za osiągnięcie celujących i bardzo dobrych wyników w nauce. Uczennica klasy III Pola Pijanka otrzymała Nagrodę Patrona Szkoły za wzorowe zachowanie i wyróżniające wyniki w nauce za okres w pierwszym etapie edukacyjnym.

Czytaj dalej

Niezwykłe spotkanie

Tuż przed wakacjami w Poraju-Jastrzębie na terenie mariny spotkali się uczniowie z terenu gminy Rędziny, Mstów i Konopiska z uczniami z polskich szkół w Pakieninie i Grodnie. Byliśmy tam i my. Maja Wypych, Maja Reterska, Emilia Kropidło i Natalia Nalepa.

Czytaj dalej

„Mistrz Ortografii 2018”

Dnia 14 czerwca 2018 roku odbył się Szkolny Konkurs Ortograficzny
„Mistrz Ortografii 2018”. Konkurs obejmował dwie kategorie uczniów. Pierwsza kategoria to uczniowie klas IV i V. Druga kategoria to uczniowie klas VI i VII. Głównym celem konkursu było promowanie poprawnej pisowni wyrazów z trudnością ortograficzną, wyrabianie nawyku korzystania z reguł poprawnej pisowni, upowszechnienie samokontroli ortograficznej, poszerzenie zainteresowania kulturą i językiem polskim.

Zwycięzcami konkursu w kategorii klas IV-V zostali:
Maja Reterska z kl. V – I miejsce
Klaudia Kweczke z kl. IVa – II miejsce
Filip Turek z kl. IVa – III miejsce

W kategorii klas VI-VII:
I miejsce – Artur Jarząbek z kl. VII
II miejsce – Natalia Klimaszewska i Oliwia Witczak z kl. VII

Laureaci konkursu otrzymają nagrody książkowe 22 czerwca, podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy udanych wakacji.

Zebranie z rodzicami

20 czerwca 2018r. o godzinie 17.00 w Szkole Podstawowej
im. J. Korczaka w Kościelcu odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej. 
Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola i Szkoły proszą
o obecność wszystkich rodziców.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…