W piątek 22 września uczniowie klasy ósmej Emilia Sroka, Oliwia Świerczyńska, Jakub Żabiński wraz z opiekunem panią Mirosławą Majchrowską wzięli udział w Konferencji „Polakom ratującym Żydów”, połączonej z odsłonięciem na Jasnej Górze pamiątkowego obelisku.Głównym celem spotkania było ukazanie niezwykłych postaci Polaków ratujących Żydów związanych z regionem częstochowskim, którzy podobnie jak bł. rodzina Ulmów w zwyczajnym życiu okazali nadzwyczajną miłość do drugiego człowieka.
Konferencja została połączona z krótkimi prezentacjami multimedialnymi postaci paulinów – o. Michała Zembrzuskiego i o. Polikarpa Sawickiego, którzy nie tylko z narażeniem własnego życia, ale również życia współbraci zakonników, a także funkcjonowania Jasnej Góry na różne sposoby pomagali ukrywającym się w Częstochowie i na Węgrzech – Żydom.
Przypomniano też postać pisarki Zofii Kossak-Szczuckiej, która po wybuchu powstania warszawskiego mieszkała na Jasnej Górze, a której przypisuje się główne zasługi związane z powstaniem Tymczasowego Komitetu Pomocy Żydom.
Trwałym – widzialnym znakiem pamięci o Polakach ratujących Żydów jest odsłonięty pod „Dębem Pamięci” – przed wejściem na Jasną Górę ( od strony Bramy Lubomirskich) obelisk z okolicznościową tabliczką. W ten swoisty pomnik wkomponowano cegłę z domu bł. rodziny Ulmów, która została przekazana przez bratanka Józefa Ulmy – ojca bohaterskiej rodziny.
Uroczystość przebiegła w niezwykle podniosłej atmosferze, a samo odsłonięcie pamiątkowego obelisku było tak przejmującą chwilą, o której długo nie zapomnimy.
Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły i ich rodziny, aby przyjechali na Jasną Górę i zobaczyli to wyjątkowe miejsce.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…