🏛️ ÓSMOKLASIŚCI Z WIZYTĄ W URZĘDZIE GMINY 🏛️

5 marca 2024 roku odbyła się wyjątkowa lekcja o samorządzie terytorialnym w Urzędzie Gminy Rędziny, w której brali uczniowie i uczennice klas ósmych szkół podstawowych w Rudnikach i Kościelcu 📚🏛️.

Spotkanie poprowadził wójt gminy pan Paweł Militowski, który dzielił się nie tylko wiedzą teoretyczną, ale także praktycznymi doświadczeniami z zarządzania naszą gminą.

Dowiedzieliśmy się wiele o strukturze samorządu, jego kompetencjach oraz roli mieszkańców w procesie decyzyjnym. To ważne, abyśmy wszyscy mieli świadomość, jak funkcjonuje nasza lokalna społeczność i jak możemy wspólnie kształtować jej rozwój.

Dziękujemy panu wójtowi Pawłowi Militowskiemu za cenne nauki i wartościowe doświadczenie edukacyjne 📖📚.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…