🇵🇱📃233. ROCZNICA UCHWALENIA KONSTYTYCJI 3 MAJA📃🇵🇱

Z okazji 233. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja uczniowie klasy V przypomnieli społeczności szkolnej o historii i okolicznościach powstania tego ważnego dokumentu.


Konstytucja 3 maja została uchwalona w 1791 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w czasie obrad Sejmu Wielkiego, gdy Polska była już w trudnej sytuacji politycznej. Słynne liberum veto nie pozwalało podjąć żadnej, ważnej decyzji. Konstytucja 3 maja znosiła przywileje szlacheckie, które doprowadziły do osłabienia naszego kraju. Była to ustawa nowoczesna – pierwsza w Europie, a druga na świecie. Wprowadzała szereg reform, które były próbą ratowania Rzeczypospolitej, niestety Rosja, Prusy i Austria nie dopuściły do naprawy naszego kraju. Państwa zaborcze dokonały kolejnych rozbiorów Polski.
Pamiętajmy o historii swojego kraju, gdyż jest ona niezbędnym elementem wychowania, dzięki niej zachowamy tożsamość narodową i stworzymy lepszą przyszłość.

Nasz Facebook
Ważne informacje

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Kościelcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych

i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://spkoscielec.pl/

czytaj dalej…