Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego. Rozdano świadectwa
z wyróżnieniem, nagrody za osiągnięcie celujących i bardzo dobrych wyników w nauce. Uczennica klasy III Pola Pijanka otrzymała Nagrodę Patrona Szkoły za wzorowe zachowanie i wyróżniające wyniki w nauce za okres w pierwszym etapie edukacyjnym.

Rozdano również nagrody i dyplomy za osiągnięcia w konkursach szkolnych,
gminnych i ogólnopolskich.
Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Arkadiusz Ryszczuk przypomniał o zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji, złożył wszystkim życzenia z okazji zbliżającego się wypoczynku, a także podziękował nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji,  rodzicom i uczniom za dwuletnią współpracę. Następnie uczniowie w imieniu swoim
i rodziców podziękowali za pracę na rzecz społeczności szkolnej. Do życzeń dołączyli się również nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji.