„Samorząd Uczniowski drogą do wychowania dzieci ku wartości”

W dniu  14 maja przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego: Iza Kotas, Julia Małolepsza, Oliwia Zajder razem z p.Małgorzatą Słabosz  przestawiły na forum WOM w Częstochowie projekt pt. „Wspólnota szkolna w budowie”. Była to odpowiedź na zaproszenie p. konsultant Bożeny Harasimowicz związane z konferencją :”Samorząd Uczniowski drogą do wychowania dzieci ku wartościom”.

Projekt pokazuje działania samorządu dla uczniów , nauczycieli , rodziców i potrzebujących pomocy. Różne działania na terenie szkoły zachęcają do realizowania takich wartości jak: współpraca, poświęcenie, cierpliwość, samodzielność, zaradność, wrażliwość na potrzeby innych, miłosierdzie, satysfakcja z dobrze wykonanej pracy, radość.

Budowanie wspólnoty szkolnej jest zadaniem, każdego ucznia, pokazaliśmy kawałek tej pracy.