Rozstrzygnięcie rodzinnego konkursu na choinkę bożonarodzeniową

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Dyrekcja ZSP oraz Rada Rodziców, ogłosiły wewnątrzprzedszkolny konkurs na najpiękniejszą choinkę, adresowany do dzieci oraz ich rodziców. W minionym tygodniu odbyło się jego rozstrzygnięcie.

Przedmiotem konkursu było wykonanie dowolną techniką pracy plastycznej bądź przestrzennej przedstawiającej choinkę bożonarodzeniową. Zgłębianie wiedzy na temat symboli związanych ze Świętem Bożego Narodzenia, promowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego z rodziną poprzez działalność artystyczną a także rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni dziecięcej to główne cele, jakie przyświecały zorganizowanemu konkursowi. W konkursie wzięło udział 21 dzieci z wszystkich grup wiekowych. Jury, w składzie- pani Małgorzata Hutny oraz pani Małgorzata Ciecierska- dyrekcja ZSP w Kościelcu, biorąc pod uwagę oryginalność, pomysłowość, ogólne wrażenie artystyczne oraz estetykę wykonania, oceniło poziom konkursu jako bardzo wysoki i tym samym postanowiło przyznać czołowe miejsca wszystkim dzieciom.
Komisja konkursowa przyznała uczestnikom następujące miejsca:
I MIEJSCE
Grupa dzieci 3 i 4- letnich: Amelia Banasiak, Borys Warchoł
Grupa dzieci 4 i 5- letnich: Wiktoria Knapik, Alan Kozak, Martyna Walkowska, Lena Błachowicz, Marcel Palacz, Zuzanna Majdzik, Krzysztof Orszulak, Krystian Zych
Grupa dzieci 6- latnich: Julia Świtalska- Matusiak, Jakub Kozierkiewicz, Alan Matusiak, Kornelia Knapik
II MIEJSCE
Grupa dzieci 3 i 4- letnich: Alex Augustyniak, Miłosz Dubiel
Grupa dzieci 4 i 5- letnich: Ewa Wójcik, Korneliusz Chereźniak
Grupa dzieci 6- letnich: Igor Augustyniak, Joanna Wójcik, Jakub Gruszczyński
III MIEJSCE
Nadia Słomczyńska z grupy dzieci 6-letnich
Oliwier Biecek z grupy dzieci 4 i 5- letnich
Naszym przedszkolakom i ich rodzicom serdecznie gratulujemy! Dziękujemy za udział w konkursie- za tak duże zainteresowanie, twórczą pracę i przede wszystkim zaangażowanie. Informujemy, iż oficjalne przyznanie pamiątkowych dyplomów oraz nagród nastąpi wkrótce.

Sylwia Banaś