Rekrutacja do pierwszej klasy

Informujemy, że w dniach od 04.03. do 15.03. 2019r. w godz. 7.30 – 15.00 
trwa przyjmowanie wniosków o przyjęcie do pierwszej klasy
Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kościelcu. 

Wnioski można pobierać w sekretariacie szkoły
lub tutaj:

REKRUTACJA SZKOŁA 2019- 2020 ZAŁ. 1