„Ratujemy i Uczymy Ratować”

Uczniowie klasy III- Pola Pijanka, Maja Zroślak, Maja Wypych, Kaja Małolepsza i Oliwier Małolepszy przeszli do II etapu VII Ogólnopolskiego Konkursu „Ratujemy i Uczymy Ratować” organizowanego przez Fundację WOŚP.
 

Tym razem należało wykonać komiks na wybrany temat promujący wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym. Uczniowie wybrali temat „Wezwanie pomocy”. Wykonanie pracy plastycznej stało się pretekstem do przypomnienia wszystkim uczniom klasy III, jak ważna jest znajomość udzielania pierwszej pomocy, znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego oraz znajomość numerów alarmowych.
 Adriana Kaczmarczyk- Postawa