„Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”

         4 listopada 2018 roku zakończyliśmy projekt „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje”. To nie znaczy, że już nie będziemy pamiętać o naszej ojczyżnie, o niepodległości. Zawsze ten temat będzie „żywy” na naszych lekcjach w szkole, w naszym środowisku, w naszych domach.
         W październiku, w ramach realizacji ww. projektu, odbyła się w klasie VI lekcja historii, której tematem była niepodległość. Niepodległość, która narodziła się na Jasnej Górze. Na zajęciach analizowaliśmy teksty źródłowe, materiały ikonograficzne związane z wydarzeniami z okresu I wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem Jasnej Góry. Dużo wiedzieliśmy na temat odzyskania niepodległości przez Polskę. Teraz wiemy, że niepodległość narodziła się już 4 listopada 1918 roku na Jasnej Górze.
             Pod koniec zajęć wspólnie   rozwiązywaliśmy krzyżówkę. Wszyscy bez problemu wiedzieliśmy, jakie będzie hasło.
      Takie patriotyczne lekcje historii będą realizowane w każdą rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 
  Mirosława Majchrowska