Jestem bezpieczny na drodze

Jednym z istotniejszych zadań wychowawczo- dydaktycznych w bieżącym miesiącu było uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania zasad gwarantujących bezpieczeństwo zarówno w przedszkolu, jak i poza nim. Głównym celem zajęć „Jestem bezpieczny na drodze” 

we wszystkich grupach przedszkolnych było wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa dzieci na drodze. Podczas zajęć uwzględniających aktywne metody pracy dzieci poszukiwały odpowiedzi na pytania: „ Po co są przepisy ruchu drogowego?”, „Jakie niebezpieczeństwa możemy spotkać w drodze do przedszkola?”, „Dlaczego zawsze należy zachowywać szczególną ostrożność?”. Idealną formą odpowiedzi na stawiane pytania był spacer po najbliższej okolicy, dzięki któremu- poprzez bezpośrednią obserwację i doświadczenie- przedszkolaki niewątpliwie wzbogaciły posiadane wiadomości. W dniu dzisiejszym nasi milusińscy mieli możliwość spędzenia czasu na świeżym powietrzu i utrwalenia sobie jednocześnie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach. Uważnie słuchając i reagując na polecenia, sygnały nauczyciela doskonalili umiejętność prawidłowego przechodzenia przez jezdnię. Starali się także rozpoznawać i nazywać poszczególne znaki drogowe. Dzieciaki uważnie obserwując ruch uliczny, wyrażały swoje spostrzeżenia na temat niebezpieczeństw panujących na drodze. Mimo przebytego dystansu, wróciliśmy do przedszkola zadowoleni i pełni energii, gdyż to, co dotychczas nie do końca było oczywiste, dzisiaj okazało się łatwiejsze i bliższe do zrozumienia.

Sylwia Banaś