II Gminny Konkurs Profilaktyczny

Przedstawiciele uczniów szkoły w składzie: Natalia Nalepa, Filip Turek, Maja Reterska, Maja Gołda, Maja Małolepsza wzięli udział
w II Gminnym Konkursie Profilaktycznym pt. „Zdrowe życie – bez używek”
zajmując II miejsce.