„Bliżej Sztuki”

Przedstawiciele klas VI – VII Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kościelcu wraz z opiekunem panią Małgorzatą Słabosz wzięli udział w warsztatach z cyklu „Bliżej Sztuki” w Zespole Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego w Częstochowie.
W sali audytoryjnej pani Anna Maciejowska, dyrektor zespołu oraz  pani Sylwia Kurcab, konsultant z RODN WOM

Częstochowa  wprowadzały uczestników warsztatów w realizowany projekt skierowany do uczniów szkół Częstochowy i okolic z okazji Roku Jubileuszowego Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie. Zajęcia odbyły się w pracowniach ceramiki, jubilerstwa, malarstwa, rzeźb, grafiki a także fotografii.
Nasi uczniowie uczestniczyli w zajęciach przeprowadzonych w pracowni grafiki.