Bezpieczeństwo przede wszystkim

Od początku roku szkolnego 2017/2018 przez niebezpieczne przejście dla pieszych uczniów naszej szkoły przeprowadza przeszkolony pracownik.
Kierujący ruchem dba o bezpieczeństwo uczniów przed zajęciami oraz po lekcjach, gdy dzieci opuszczają szkołę.
W wyniku podjętych działań poprawiło się bezpieczeństwo uczniów uczęszczających do naszej szkoły. 

W związku z tym Arkadiusz Ryszczuk, dyrektor szkoły postanowił skierować na szkolenie innych pracowników obsługi.

Dnia 25 stycznia uczniowie klasy VI: Julia Małolepsza, Wiktoria Wychowaniec oraz Nataniel Kapica pod kierunkiem Doroty Wawrzyniak przedstawili najważniejsze zasady bezpieczeństwa jakich powinny przestrzegać wszystkie dzieci w czasie ferii zimowych. 
Uczniowie przypomnieli jak ważne jest właściwe ubieranie się, o niebezpieczeństwie zjeżdżania na sankach
w pobliżu jezdni, wchodzenia na kruchy lód oraz rzucanie twardymi śnieżkami.

Na zakończenie Arkadiusz Ryszczuk, dyrektor szkoły życzył udanych i bezpiecznych ferii zimowych.
Szkolny „Pan Stop” zaprezentował się uczniom w swoim stroju, zachęcał do bezpiecznych zabaw w czasie ferii
i podarował uczniom odblaskowe opaski.