Ogłaszamy konkurs na logo koszulki z okazji Europejskiego Dnia Języków Europejskich. 

Należy zwrócić uwagę na to jak bardzo wielojęzyczny jest nasz świat.
Proszę wyciąć biały szablon koszulki w formacie A3
bloku technicznego.Do pracy proszę nie używać zbyt wielu kolorów (trzy).Logo ma być proste, ale za to powinno wyrazić ideę wielojęzyczności i wzajemnego poszanowania wobec drugiego człowieka.
Prace należy przygotować do 24.09.2018r. 
i wręczyć wychowawcy lub K.Kołomycew.